Please select your page

Фемицид конференција 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је јуче на конференцији под називом „Институционални одговор на фемицид у Републици Србији“ у Дому Народне скупштине Републике Србије у организацији Женске парламентарне мреже и Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова.

Учесници конференције су се кроз три сесије детаљно бавили различитим аспектима борбе против фемицида – од анализе тог проблема у Србији, преко разматрања рада институција и одговара на фемицид, до утврђивања препорука и даљих корака у адекватном одговору и борби против фемицида.

Заменица покрајинске заштитнице грађана – омбудсманке за равноправност полова Снежана Кнежевић говорила је о мрежи „Живот без насиља“ која је формирана 2005. године на иницијативу Покрајинског омбудсмана и  која  окупља институције и установе које се баве насиљем у породици на територији АП Војводине. Осврнувши се на активности институције Покрајинског омбудсмана у области превенције насиља у породици и фемицида, који, између осталог,  покреће поступке по сопственој иницијативи у случајевима убистава у породично-партнерским односима  на територији АП Војводине обраћањем надлежним институцијама, заменица покрајинске омбудсманке представила је присутнима предлоге  препорука односно будућих корака који би допринели унапређењу институционалног одговора на фемицид.

Фемицид конференција 2022


Седница градског уценицког парламентаДанас је у Скупштини Града Новог Сада одржана прва овогодишња седница Градског ученичког парламента. Отварању Седнице, уз в.д. начелника Градске управе за образовање Радована Ковачевића, присуствовао је и заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Милан Дакић.

У обраћању ученицима и ученицама, заменик Дакић подсетио је на то да је на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, у мају ове године, закључен споразум о сарадњи ове институције и Градског ученичког парламента у Новом Саду, те да су у претходном периоду представници овог тела активно учествовали на више стручних и едукативних скупова, округлих столова и трибина у организацији Омбудсмана представљајући глас деце и младих. Младим парламентарцима и парламентаркама пожелео је успешан рад и нове заједничке активности у области заштите и унапређења права детета.

Градски ученички парламент у Новом Саду је једини парламент у Републици Србији који окупља ученике основних и средњих школа са територије јединице локалне самоуправе у циљу заједничког настојања да се ученицима и ученицима обезбеди укључивање и пуна партиципација у друштву, живот у сигурном и безбедном окружењу и остваривање највишег степена њихових људских, личних и развојних потенцијала.


Треци дијалог - Србија по мери дететаПокрајински заштитник грађана  - омбудсман учествовао је јуче у Београду у трећем по реду дијалогу о правима детета „Србија по мери детета“ који је, с циљем обележавања Светског дана детета, организовао Центар за права детета, у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва да адекватно доприносе испуњавању обавеза Србије у области права детета“, који је финансијски подржала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Република Србија, као држава чланица Конвенције УН о правима детета, дужна је да предузима све одговарајуће законодавне, административне и остале мере за остваривање права признатих у Конвенцији. Трећи дијалог организован је с мотивом да се потврди посвећеност свих одговорних чинилаца у Србији у остваривању права детета, односно да се укаже да улога у остваривању права детета не припада само носиоцима јавних овлашћења, већ укључује и све појединце и групе који раде са децом и за децу и наравно, саму децу.

И поред настојања да се правним актима унапреде положај и права детета у Републици Србији уочено је да у пракси изостаје свеобухватни приступ заштити права детета, интерсекторска сарадња и пуно преузимање одговорности за заштиту права детета у оквиру појединих друштвених области, а што је претпоставка за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом.

Дијалог је окупио представнике/це надлежних институција, организација цивилног друштва и међународних организација. То је била прилика да се сумира шта је до сада у Републици Србији урађено како би се обезбедила континуирана подршка и унапређење постојећих услова, односно прилика да се преиспита функционисање општих мера за спровођење Конвенције.

У оквиру првог панела, и овог пута истакнута је потреба за доношењем системског закона о правима детета, разматрано је питање успостављања независног тела за заштиту права детета, као и важност израде националне стратегије за права детета. Истовремено је указано и на неопходност континуираног праћења остваривања права детета, сарадње са организацијама цивилног друштва, континуираних обука и ширења информација о правима детета, те сарадње са међународним организацијама у овој области. Други панел био је посвећен приказу и опису свих неопходних корака за обезбеђивање правовремене и адекватне заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, у свим срединама у којима она бораве, а с циљем обезбеђивања услова за безбедан и правилан раст и развој сваког детета, поштујући њихов интегритет и достојанство. Посебно је истакнута и чињеница да се управо у областима друштвеног живота које се највише тичу деце, и у којима би им требало пружити посебну заштиту, као што су системи образовања и васпитања, породичноправне, социјалне и здравствене заштите, права детета недовољно поштују.

У том смислу је наглашено да, иако су узроци повреда разнолики и бројни, стиче се утисак да је њихов заједнички именитељ недовољно познавање и разумевање самог концепта права детета, као и релевантних прописа који уређују инструменте и механизме за њихово остваривање и заштиту. 

Заменик Омбудсмана за права детета Милан Дакић упознао је присутне са радом институције и резултатима праћења примене Конвенције о правима детета у свом поступању, посебно се осврнувши на едукације, саветовања и кампање које Омбудсман спроводи у погледу образовања о правима детета. Заменик је нагласио и то, будући да је улагање и финансијско издвајање за децу неопходно како би највећи број уочених проблема могао да се решава, да је мишљења да би Закон о правима детета требало да садржи обавезу државним органима и институцијама да креирају буџетирање одговорно према деци.


Мреза Зивот без насиља - конференција 2022Јуче је у Новом Саду, у Великој Сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржана конференција под називом „Пет година примене закона  о спречавању насиља у породици – ефекти, изазови и решења“.

Конференцију је, као координатор мреже „Живот без насиља“, по 17. пут организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман,  а у раду конференције учествовали су представници Министарства правде Републике Србије, канцеларије Поверенице за заштиту равноправности, правосудних органа, центара за социјални рад, здравствених и других институција и организација које се баве насиљем у породици, представници међународних организација, као и полазници Правне Клинике за борбу против насиља у породици Правног факултета у Новом Саду

На конференцији је констатовано да у Србији постоји задовољавајући нормативни оквир за борбу против насиља у породици, али да се оно стално понавља. У одговору на питање зашто се насиље понавља најчешће је апострофиран страх од насилника, који жртве не само да одвраћа од пријављивања насилника, него води и негирању насиља. Поред страха и неразумевања средине, у излагањима је указано и на неке друге чиниоце -  недовољно ефикасан одговор система, нормализацију насиља путем предрасуда, те медијску релативизацију насиља.

По мишљењу учесника конференције, борба против насиља у породици може се учинити ефикаснијом континуираним обукама и усавршавањем запослених у институцијама  и организацијама система, брзим и ефикасним одговором на случајеве насиља, већом подршком, а нарочито разумевањем за жртве насиља, бољом међусекторском сарадњом, родно сензитивним информисањем, подизањем стручних и кадровских капацитета установа и институција, одговарајућим буџетским издвајањима, програмима социјалног становања за жене, подстицањем и подршком система неформалног образовања када тематизира насиље над женама, набавком савремене техничке опреме, итд.

Структурисана кроз рад панела, конференција је окончана усвајањем закључака, који представнике институција и организација који се баве насиљем у породици обавезују на бољу међусекторску сарадњу, на пружање опште и  специјализоване подршке и помоћи жртвама насиља, на континуирану обуку и усавршавање, као и на сензибилизацију јавности. 

По речима једног од учесника конференције, само од нас зависи да ли ће и колико бити насиља у породици – не смемо заборавити да насиље није приватна ствар већ се тиче свих нас, а посебно треба истаћи значај образовања за спречавање и препознавање насиља, као и за дестигматизацију жртава.

Конференције мреже „Живот без насиља“ се организују сваке године у оквиру кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Кампања траје од 25 новембра до 10 децембра.

Мреза Зивот без насиља - Конференција 2022


Конференција за новинареПокрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас конференцију за новинаре на којој се доц. др Драгана Ћорић представила јавности у улози нове покрајинске заштитнице грађана. Она је присутне новинаре упознала са својом професионалном биографијом и друштвеним ангажманом, указала на области – права деце и права на ментално здравље – које ће бити у фокусу интересовања покрајинског омбудсмана, поред општих надлежности и послова којима се институција бави, најавила веће присуство институције у јавности, како би се грађани што боље упознали са надлежностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  и исказала спремност да сарађује са свим институцијама и организацијама које се баве заштитом људских права, а посебно са медијима.

Медији морају бити наш сарадник у заштити и унапређењу људских права и посвећивати дужну пажњу приликом стварања и пласирања медијских садржаја о жртвама и било каквим другим повредама људских права.