Please select your page

Жене на селуУ сусрет Међународном дану жена на селу, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова посетила је данас  удружења жена „Бајка“ из Руског Крстура, „Свилен конац“ из Обровца и „Стапарска ружа“ из Стапара. Ова женска удружења баве се, између осталог, очувањем старих и уметничких заната, израдом ручних радова и очувањем традиције.

Данашње посете представљају наставак посета женским сеоским удружењима које се организују у циљу давања подршке на путу ка економском оснаживању жена на селу и инклузији у локалну економију - да би се афирмисале као успешне предузетнице, жене морају имати приступ финансијским ресурсима и бити упознате са мерама за подршку руралном развоју које су на располагању сеоским женама, а које постоје на локалном, покрајинском и републичком  нивоу.

Посете  удружењима  жена  са села на територији АП Војводине Покрајински заштитник грађана - омбудсман реализује у сарадњи са Заводом за равноправност полова и  Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Петнаести октобар установљен је као Међународни дан жена на селу Резолуцијом Генералне скупштине УН из 2007. године, препознајући важну улогу и допринос жена са села у унапређивању пољопривреде и руралног развоја, обезбеђивању хране и искорењивању сиромаштва у сеоским срединама.

Жене на селу

Жене на селу


Жене на селуУ сусрет 15. октобру - Међународном дану жена на селу, Покрајински заштитник грађана – омбудсман наставио је са посетама удружењима жена на територији АП Војводине. Заменица за равноправност полова обишла је данас  удружења жена „Банатско јагње“ из Боке, „Велико срце“ из Лазарева и Клуб жена из Белог Блата.

Чланице удружења „Банатско јагње“ из Боке прерађују вуну и организују разне манифестације и активности, удружење жена „Велико срце“ негује традиционалне начине дружења, израде народних рукотворина и организовање едукација, док Клуб жена Бело Бело Блато ради на промоцији белоблатске гастрономије, колачарства, локалних производа и домаће радиности.

Како би се жене у руралним срединама економски оснажиле,  неопходно их је информисати о активностима, мерама и инструментима подршке којима се подстиче женско предузетништво. Данашњом посетом женским удружењима, као претходним и предстојећим посетама, Покрајински заштитник грађана – омбудсман тежи да доприносе, како целовитијем сагледавању проблема са којима се жене на селу суочавају приликом израде пројеката или конкурисања за подстицајна финансијска  средства, тако и њиховом ефикаснијем решавању.

Посете  удружењима  жена  са села на територији АП Војводине Покрајински заштитник грађана - омбудсман реализује у сарадњи са Заводом за равноправност полова и  Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Жене на селу


Међународни дан жена на селуУ сусрет Међународном дану жена на селу, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана посетила је данас  удружења жена „Кекина етноколонија“ из Баноштора, „Горска ружа“ из Раковца и „Банстолке“ из Банстола.

15. октобар - Међународни дан жена на селу установљен је како би се фокусирала пажња јавности и доносилаца одлука на положај сеоских жена, а данашњи сусрет искоришћен је како би се заменица Покрајинског омбудсмана упознала са проблемима са којима се жене на селу свакодневно суочавају. Неплаћени рад, отежан приступ здравственим и другим социјалним услугама, недовољна  партиципација у одлучивању, недостатак власништва над земљом и некретнинама, само су неки од проблема жена на селу. Често незапослене и без редовних прихода, жене на селу маргинализоване су и дискриминисане, па се њихово економско оснаживање намеће као један од кључних корака на путу ка родној равноправности и социјалном укључивању.

Да би се афирмисале као успешне предузетнице, жене морају имати приступ финансијским ресурсима, морају учествовати на конкурсима преко којих се подстиче женско предузетништво, али  пре свега, морају бити информисане о активностима, мерама и инструментима којима се на локалном, покрајинском и републичком  нивоу подстиче женско предузетништво. Данашњом посетом женским удружењима, као и посетама које се планирају  у наредном периоду,  Покрајински заштитник грађана – омбудсман тежи да доприносе, како целовитијем сагледавању проблема са којима се жене на селу суочавају приликом израде пројеката или конкурисања за подстицајна финансијска  средства, тако и њиховом ефикаснијем решавању.

 Посете  удружењима  жена  са села на територији АП Војводине Покрајински заштитник грађана - омбудсман реализоваће у сарадњи са Заводом за равноправност полова и  Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова. 


Поверење у институције 1Данас је завршен Пленарни скуп "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ - Целовита подршка жртви'' у оквиру Мреже ''Живот без насиља" који је Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао од 8. до 10. септембра у Новом Бечеју.

Током претходних година у свом поступању Покрајински заштитник грађана идентификовао је све већи број случајева насиља, а с друге стране, неразвијене процедуре, недовољна и неадекватна сарадња између надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) препознате су као значајан проблем у обезбеђивању благовремене и потпуне заштите од насиља, а што је било повод за организовање скупа на ову тему.

Приликом свечаног отварања скупа, учесницима се обратио покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић који је истакао да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини. Посебна саветница министарке правде Снежана Радановић обратила се учесницима скупа и  дала приказ активности у којима је учествовало Министарство правде у координацији са релевантним органима у погледу пруужања подршке и заштите жртвамам насиља. Присутне је поздравила и заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић.

Првог дана, покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић говорио је на тему ''Демаргинализација положаја жртве у међународном, комунитарном и националном праву''. Учесници скупа имали су прилику да чују резултате истраживања о малолетничким трудноћама, које је, у име институције, представила саветница у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману Светлана Нешић Бајго. Др Нада Падејски Шекеровић, руководитељка сигурне женске куће у Новом Саду и Радослава Аралица, председница Зрењанинског едукативног центра, представиле су своја професионална искуства у раду са женама и девојчицама жртвама насиља.

Током наредног дана, рад скупа наставио се у тематским групама. Своја професионална искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене проблеме у тренутној ситуацији, представили су и разматрали представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Трећег радног дана, разматрани су и сумирани закључци и предлози које је изнела свака појединачна група, а у вези с положајем и обезбеђивањем подршке и заштите жртви насиља, пре пријаве насиља, током судског поступка, као и након доношења правноснажне пресуде. Након целовитог сагледавања проблема и потреба, донете су препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, ради заштите и унапређења људских права, а што и јесте циљ овог скупа. Омбудсман ће препоруке са овог скупа доставити свим надлежним министарствима, те другим релевантним органима.

Пленарном скупу претходила су три округла стола на исту тему, а који су током претходних месеци, у организацији Покрајинског заштитника грађана, одржани у Новом Саду, Суботици и Сремској Митровици.  Закључци  и препоруке са поменута три округла стола били су полазна основа за разматрање и доношење јединствених закључака и препорука на Пленарном скупу.

Поверење у институције 2

Поверење у институције 3

Поверење у институције 4


Друство без сексуалног злостављањаУ петак, 3. септембра, одржана је онлајн Конференција: „Ка друштву без сексуалног злостављања – актуелно стање и решења“ коју су организовали Институт за јавно здравље Војводине са Подружницом за Јужнобачки округ Друштва психолога Србије и Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом.

У оквиру пленарног излагања и четири тематске сесије, излагао је 20 академских радника/радница и стручњака/стручњакиња различитих области који су говорили о психолошким аспектима и последицама сексуалног злостављања, друштвеним чиниоцима који (могу да) утичу на појаву злостављања као и њено разумевање и третирање, о улози институција, медија као и односу других стручњака из области менталног здравља према сексуалном злостављању. Представљени су резултати истраживања која указују на тренутно стање ствари у друштву, правна регулатива и примери праксе, пројеката и решења која могу да подстакну промене у друштву. Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић отворио је пленарни део темом „Сексуална злоупотреба деце – реакција државе“, а у оквиру тематске сесије „Правна регулатива и стање ствари“ Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова представила је Закон о родној равноправности који је усвојен у мају ове године.

Циљ Конференције био је да информише стручну јавност о феномену сексуалног злостављања, као и да понуди препоруке у раду и да подстакне стручњаке/стручњакиње из области менталног здравља на размишљање и проналазак решења која ће допринети превенцији сексуалног злостављања.

Конференција је осмишљена као део програма Фестивала менталног здравља, а подржана је од Управе за здравство Града Новог Сада.