Please select your page

Писмо родитељимаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, данас, у току Кампање „Позитивно родитељство – дар за цео живот“, којом УНИЦЕФ заједно са својим партнерима обележава јун као месец подршке подстицајном родитељству и позитивним родитељским праксама, предао је Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине лифлет-писмо које ће бити подељено трудницама и породиљама ове установе.

Писмо је осмишљено са циљем да од првог дана родитељима буду доступне основне информације о правима детета и кључним условима за квалитетан целовит развој детета. Садржина писма обухвата информације о томе шта су права детета и због чега је значајна Конвенција о правима детета, као и најсвежије научне податке и доказе о раном развоју детета, квалитетној стимулацији и подршци раном развоју и његовом значају за цео живот појединки и појединаца, као и друштва у целини.

Свесни смо да је већина данашњих родитеља одрастала у временима када се о правима детета није говорило, а о психо-физичком развоју детета још се недовољно знало. Због тога, сигурно да нам је тешко да мењамо обрасце понашања које смо усвојили у нашем детињству, да прихватимо недвосмислену чињеницу да је телесно кажњавање пракса која ни по чему не доприноси добробити и развоју детета као и идеју да сама чињеница да смо родитељ, учитељ, наставник, одрасла особа није довољна да би нас дете доживело као ауторитет. Налазимо се у времену када знамо да многа искуства којима смо били изложени као деца нису била добра за нас и када учимо како да изграђујемо ауторитет у односу с децом, а да не нарушавамо њихово достојанство, интегритет и поштујемо њихову личност. Сви смо на путу заједничког учења, раста и развоја, а права детета нам помажу да радимо за добробит деце, породице и читаве заједнице.

Активношћу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана завршава се Кампања у току које су деца и родитељи имали прилику да учествују у бројним садржајима и активностима које су за њих приредиле различите организације и институције, чланице Новосадске мреже за децу.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, планира да и након Кампање настави с дистрибуцијом лифлета-писма за родитеље и у другим породилиштима и учини га доступним што већем броју родитеља у Војводини.

Преузмите документа:
Download this file (Писмо-родитељима.pdf)Писмо за родитеље1910 kB

Посета заштитника грађана ЖитиштуПокрајински заштитник грађана – омбудсман посетио је јуче Житиште и Српски Итебеј, где су са грађанима о њиховим проблемима у вези са остваривањем, заштитом и унапређењем људских права разговарале заменице Снежана Кнежевић и Анико Ширкова. Притужбе грађана односиле су се првенствено на проблеме у вези са повредом имовинских права и пружањем социјалне заштите. Поред пријема грађана, приликом посете представнице Покрајинског заштитника грађана разговарале су и са начелником Општинске управе Житиште.

Помоћ Покрајинском заштитнику грађана око организације пријема грађана пружио је Заштитник грађана општине Житиште, Алекса Кузман.

Након посете Житишту, заменици и саветници Покрајинског заштитника грађана обићи ће и друге локалне самоуправе у Војводини, како би стекли што потпунији увид у остваривање људских права, а грађанима помогли да своја права остваре и ефикасно заштите.


уницеф анализаПокрајински заштитник грађана - омбудсман учествовао је јуче у раду округлог стола на тему Анализа ситуације (СитАн) деце у Србији 2019. године у организацији УНИЦЕФ-а у Србији.

Процена и анализа ситуације у земљи, извршена комбинацијом различитих доступних извора података за анализу општих услова у којима деца у Србији живе, уче, развијају се и расту у последњих пет година, пружа свеобухватну перспективу о дечјим правима и критичним питањима која утичу на њихово остварење, посебно оних из угрожених породица и група којима је потребна додатна подршка док одрастају, како би се постигли жељени друштвени исходи и како би били социјално укључени.

Округли сто са релевантним актерима који раде са децом и за децу, имао је за циљ заједнички разговор, дискусију и валидацију закључака и препорука изнесених у Анализи стања. Поред представљања кључних резултата, сврха одржаног округлог стола била је и одређивање приоритета и стратегија за решавање препрека које ометају остваривање резултата за децу, те формулисање предлога и препорука које ће бити интегрисане у финалну верзију СитАн документа.

Заменик омбудсмана за права детета Милан Дакић указао је на актуелни проблем условљавања уписа детета у предшколску и школску установу испуњеном обавезом претходне вакцинације, посебно имајући у виду на округлом столу изнете алармантне податке о обухвату, посебно ромске деце, имунизацијом, као и забрињавајућу статистику укључености ове деце у образовно-васпитни систем, док је са друге стране начелно прокламован безусловни упис у школе. Конвенцијом УН о правима детета и Уставом Републике Србије гарантовано је право сваког детета на образовање, али се и установљава обавеза основног образовања. Поступајући у најбољем интересу детета, заменик омбудсмана за права детета истакао је неопходност постизања усаглашености обавеза органа јавне власти да у пуној мери обезбеде остваривање права детета на здравствену заштиту и права детета на образовање.


Посета покрајинског заститника градјана децјем селу у Сремској КаменициПокрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић, заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић и саветница Марија Миладиновић су у понедељак, 10.06.2019. године, посетили Дечје село "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици. Посета овом дому једна је од редовних активности у области заштите права детета током које институција Покрајинског заштитника грађана стиче непосредан увид у положај деце и омладине смештене у установама социјалне заштите.

Омбудсман и заменик за права детета и овом приликом су са децом и младима, запосленима у дому и директором Мирком Јанкелићем разговарали о условима и околностима живота и рада у овој установи у којој тренутно борави 92 корисника, узрасне групе од 3 до 25 година. Покрајински заштитник грађана информисан је током разговора о нивоу задовољења узрасно - развојних потреба и степену пружања подршке корисницима. Посебна пажња посвећена је разматрању многобројних проблема са којима се свакодневно суочавају, чији узроци једним делом леже у недостатку материјалних средстава, те мањку броја запослених, пре свега васпитача и стручних радника, услед актуелне мере забране запошљавања, а због чега је отежано свакодневно функционисање дома. Директор Дечјег села посебно је указао на проблем који их окупира током последњих година, укључујући мешовиту структуру корисника, проузроковану све већим бројем деце који захтевају константан надзор и негу стручних радника, као и здравствених радника, а услед извесних вишеструких поремећаја у развоју или функционисању.

Важно је истаћи да је Дечје село "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици, у погледу организације живота и рада у установи, јединствено и другачије од осталих установа са децу и омладину на територији АП Војводине, будући да је организовано на начин и по систему опонашања живота у породици. Ово подразумева живот хетерогене групе деце у десет кућа, од којих свака свака броји од осам до десет корисника и представља једну посебну целину , о којима брину васпитачи/це и неговатељи/це.

Дечје село пружалац је и посебне услуге - становање уз подршку. Услуга се реализује у десет станова на територтији града Новог Сада, а намењена јер свим младим корисницима који излазе из система заштите, као и онима који студирају.

У установи је успостављен бодовни систем, који има за циљ мотивацију деце и младих за развој и унапређење њихових личних вештина и вредности, а остварење утврђених циљева доноси им и конкретне привилегије.

Покрајински заштитник грађана ће након обиласка свих установа за смештај деце и младих на територији Покрајине, сходно објективно сагледаној ситуацији, сачинити извештај и дати препоруке за унапређење стања у овој области руководећи се, пре свега, најбољим интересом детета.


Стручни скуп - Емиграција становништва и њен утицај на демографски развој Србије Становништво у нашој земљи све више стари, а поред тога све је малобројније. Опадање становништва је последица недовољног рађања, старења популације и емиграције у развијеније земље – истакнуто је на стручном скупу који је, под називом (Е)миграција становништва и њен утицај на демографски развој Србије, у Новом Саду организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман.

Истичући да је ово други скуп који Покрајински омбудсман организује на тему демографије проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, је истакао да је емиграција важан проблем са којим се суочавају се све етничке заједнице у Војводини.

У намери да скрену пажњу јавности на важност и значај демографских питања, а стручне и политичке актере подстакну на агилнији приступ у њиховом решавању, учесници стручног скупа су тематизацији емиграције становништва приступали из угла демографског развоја Војводине и развоја етничких заједница. Посебна пажња је посвећена променама у структури становништва, као и о ставовима и намерама младих, када је о исељавању реч. Подаци који су последњих месеци изношени у јавности, а који говоре о веома израженим емиграционим намерама младих људи, веома су забрињавајући. Стога, сасвим умесно делује и питање које је на скупу поставила једна од уводничарки: Ако ми одемо, ко ће остати?

Квалитет живота као заједнички именитељ разлога због којих млади људи желе да напусте земље, није довољно стандардизовати само кроз мере економске и социјалне политике већ и ширењем свести о нужном поштовању људских права и слобода, те укључивањем младих у процесе доношења одлука које су од непосредног значаја за њихову будућност.

Учеснике скупа - представнике државне управе, универзитета и националних савета националних мањина, професор Павловић је упознао са чињеницом да се Покрајински омбудсман прикључио кампањи Позитивно родитељство – дар за цео живот, коју спроводи УНИЦЕФ у Србији и којом ће бити обележен цео јуни месец.

„Покрајински омбудсман се придружио овој иницијативи зато што жели да подржи родитеље у стварању за дете безбедног, позитивног и здравог окружења. У том погледу, Покрајински омбудсман ће сачинити писмо у коме ће родитељима бити предочене основне информације о правима детета и о значају подстицајног родитељства за целокупни развој детета и остваривање његових права. Писмо ће у другој половини јуна бити дистрибуирано породилиштима на територији Војводине, како би,“ по речима проф. Павловића, „било достављено свакој жени која се породи у том периоду“.