Please select your page

Зене на селу ГргуревциПокрајински омбудсман посетио је јуче, 26. априла удружење жена „Митровачка добра башта“ у Гргуревцима. Ова посета представља наставак сарадње институције Покрајинског омбудсмана и удружења сеоских жена која је започета претходне године са циљем приближавања ове институције женама на селу и повећања видљивости њиховог положаја. Међу присутним женама, осим чланица „Митровачке добре баште“, биле су  и представнице удружења пензионера.

О надлежностима институције и поступку пред Покрајинским омбудсманом говорила је заменица покрајинског омбудсмана за опште послове Јована Алексић, док је о насиљу у породици, обавезама институција, односно механизмима заштите од насиља говорила заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић. Присутне грађанке су током разговора са заменицама покрајинског омбудсмана имале прилику да да поднесу представке или добију правне савете, у складу са овлашћењима прописаним Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Посета је реализована уз подршку Месне заједнице Гргуревци, са циљем упознавања жена са села са овом институцијом, подизања свести о дискриминацији жена на основу пола и родно заснованом насиљу, као и зарад указивања на могућности заштите жена посредством институције Покрајинског омбудсмана.


Покрајински омбудсман и Удрузење студената са хендикепомПокрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић учествовао је данас, 26. априла у Новом Саду на конференцији Удружења студената са хендикепом о значају стипендије локалне самоуправе за ученике и студенте са хендикепом у локалној заједници.

На конференцији су представљени резултати истраживања, односно анализа тренутног стања када је у питању пружање подршке младима са хендикепом, као и предлози ублажених критеријума за конкурсе за ученичке и студентске стипендије.  Ученицима и студентима са хендикепом би ублажени критеријуми за остваривање права на стипендију били веома значајна подршка, будући да они имају много веће трошкове од својих вршњака, а са друге стране далеко изазовније услове студирања. Говорећи о значају увођења ублажених услова за ученичке и студентске стипендије јединица локалних самоуправа за младе са хендикепом као виду остваривања људских права, покрајински омбудсман је овим учешћем желео да допринесе развоју инклузивног друштва и обезбеђивању подршке за младе са хендикепом у локалној заједници.

Конференција је реализована у оквиру пројекта Удружења студената са хендикепом чији је циљ успостављање дијалога за увођење инклузивних политика (ублажених критеријума) у конкурсе за ученичке и студентске стипендије које  додељују јединице локалних самоуправа у Републици Србији.


Боља укљуценост ОСИПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран С. Павловић и саветник Стефан Тодоровић учествовали су данас на округлом столу који је организовао Центар за развој мањинских и локалних медија, под називом „Лекције из кризе: Како да се заустави друштвена искљученост особа са инвалидитетом и маргинализованих група“.

Током разговора учесници су се осврнули и на утицај пандемије ЦОВИД-19 на особе са инвалидитетом и маргинализоване групе, у смислу свакодневног живота, информисања и општег утиска који је пандемија оставила на њих.

Округли сто је био подељен у два панела, где је први панел био посвећен утицају пандемије ЦОВИД-19 на информисање особа са инвалидитетом и маргинализонаве групе, док је други панел био посвећен приступачности културном садржају особа са инвалидитетом и маргинализованим групама.

Главна питања округлог стола била су: да ли се глас особа са инвалидитетом у довољној мери чује, колику подршку добијају особе са инвалидитетом од заједнице а колику од државе, у чему смо успели – у чему нисмо успели?

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран С. Павловић је истакао да се до бољих резултата и укључености особа са инвалидитетом и маргинализованих група у све сфере живота може доћи само кроз промовисање дијалога и заједничким ангажовањем, што значи деловати инклузивно и партиципативно: потпуна доступност свих садржаја за све грађане и грађанке.

Округли сто је подржан од стране програма Европа за грађане и грађанке и овај догађај је наставак округлог стола који је организован 2019. године под називом „Култура и комуникација“, на којем се говорило о начину и потребама за приступачним информисањем особа са инвалидитетом.


Посета СимановцимаПокрајински омбудсман посетио је јуче, 19. априла 2022. године Шимановце, тачније удружење жена „Шимановчанке“. Ова посета представља наставак сарадње институције Покрајинског омбудсмана и удружења сеоских жена која је започета претходне године са циљем унапређења њиховог положаја и повећања видљивости њиховог рада, стваралаштва и постигнућа, која се често маргинализују и занемарују. Међу присутним женама, осим чланица поменутог удружења „Шимановчанке“, биле су присутне и представнице женског удружења „Сремица“, односно жене из Пећинаца и других околних места.

Уводно излагање о надлежностима институције и поступку пред Покрајинским омбудсманом имала је заменица покрајинског омбудсмана за опште послове Јована Алексић, док је о насиљу у породици, обавезама институција, односно механизмима заштите од насиља говорила заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић. Осим што су имале прилику да на лицу места поднесу представку, током разговора са заменицама покрајинског омбудсмана присутне жене добиле су и правне савете, те је на тај начин пружена помоћ у складу са овлашћењима прописаним Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Посета је реализована ради упознавања жена са села са овом институцијом, односно ради подизања свести о дискриминацији жена на основу пола и родно заснованом насиљу, као и  ради указивања на могућности заштите жена посредством институције Покрајинског омбудсмана.


Посета геронтолоском центру Бацка ПаланкаПокрајински заштитник грађана – омбудсман је, у обављању својих редовних активности, посетио Геронтолошки центар у Бачкој Паланци.

Приликом посете заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Јована Алексић је у  разговору са в.д. директорицом Љиљаном Ћулибрк истакла да је посета овом  геронтолошком центру прва  у низу планираних посета домовима за старије особе на територији АП Војводине у 2022. години.

Посете имају  за циљ заштиту и унапређење  људских права старијих особа, са посебним освртом на заштиту од насиља.

Од корисника дома су путем упитника  прикупљене информације о томе колико су упознати са појавом  насиља над старијим особама, начином на који треба да реагују у ситуацијама када препознају насиље или га трпе, као и о томе да ли су упознати коме треба да се обрате за помоћ у случају насиља.

Представници Покрајинског омбудсмана су  корисницима дома  представили резултате истраживања које је спровела ова институција о насиљу над старијим особама у ранијем периоду.

У непосредном разговору, корисници дома су истакли да им је посета представника Покрајинског  омбудсмана, размена информација и подизање свести о проблему насиља над старијим особама била од изузетног значаја, посебно имајући у виду тешку ситуацију током пандемије изазване  корона вирусом у претходном периоду.