Please select your page

Студенти Лазар ВркатицПокрајински заштитник грађана – омбудсман примио је данас нову групу студената за које ће, у наредних пет дана, у Покрајинском омбудсману бити организована практична настава.

Студенти Факултета за правне и пословне студије “др Лазар Вркатић” ће поред теоријског, стећи и практичан увид у рад и надлежности Покрајинског омбудсмана, правни оквир његовог поступања, организацију рада, као и у поступање институције по притужбама грађана и грађанки.

Програм практичне наставе спроводи се на основу Протокола о сарадњи између Факултета за правне и пословне студије “др Лазар Вркатић” и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, који студентима и студенткињама омогућује да на примеру практичног рада једне независне институције за заштиту људских права провере знања стечена током досадашњег студија.


Трибина породица насиљеПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић и заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић учествовали су данас на трибини „Важност породице и насиље као негативна појава“. Трибину су организовали Удружење полицајаца Струковно удружење полиције „Др Р. А. Рајс“ из Новог Сада и Удружење жртава насиља у породици „ХАЈР“ из Београда. Говорници су били представници државних органа, образовних институција и невладиних организација.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман учешћем на овој трибини желео је да да допринос достизању заједничког циља - друштву са нултом толеранцијом на насиље, чија ће основа бити породица у којој се негују односи сарадње, међусобног разумевања и уважавања потреба и права свих њених чланова.

Овај скуп организован је у сусрет 15. мају, Међународном дану породице, са циљем подсећања да сваки члан друштва заслужује да живи у  мирном породичном окружењу и да је сваки облик насиља у породици неприхватљив.


Децји бракови 001

Дечји брак представља фундаментално кршење права детета, посебно девојчица, нарушавајући целокупан напредак друштва. Овакви бракови често се правдају  културним обичајима и посматрају као део традиције најчешће Рома, а не кршење дечјих права и родно засновано насиље. Иако дечји бракови нису искључиво одлика ромске популације, подаци јасно указују на то да би мере против дечјих бракова у Србији првенствено требало да буду усмерене ка тим заједницама.

Из наведених разлога  Покрајински заштитник грађана – омбудсман је, у сарадњи са Удружењем ромских студената, одржао јуче скуп под називом „Дечји бракови – став ромске заједнице“.

Покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић отворио је скуп, нагласивши да је ово тема која заслужује свакодневну пажњу, односно да разбијање предрасуда и стереотипа захтева мултисекторски приступ и сарадњу и заједничко деловање свих актера, како институција тако и удружења, због чега је и организован скуп ове врсте управо са Удружем ромских студената.

Проф. др Љиљана Гавриловић, једна од ауторки УНИЦЕФ-овог етнографског истраживања „Дечији бракови у ромској популацији у Србији“ подсетила је присутне да је пракса дечјих бракова присутна не само у ромској заједници, већ и у општој популацији. Такође, подвукла је да је неопходно активно деловање младих лидера и лидерки, студената и студенткиња и других постојећих актера унутар ромске заједнице у циљу превенције праксе дечјих бракова.

Сања Кљајић из Републичког завода за социјалну заштиту присутне је упознала са нормативно-правним оквиром од значаја за сузбијање дечјих бракова. Према подацима ове установе у 2021. години  идентификовано је 235 деце која су ступила у ране бракове - 219 девојчица и 16 дечака, а  64-оро деце је било млађе од 16 година. Посебно су погођена ромска деца  њих 130 деце  или  55,5% од укупног броја.  У случају чак 120-оро деце неко од блиских сродника има је искуство дечјег брака.

Пава Чабриловски из Националног савета ромске националне мањине представила је Декларацију о забрани дечјих бракова у ромској заједници. Овим документом национално представничко тело ромске мањине у Србији позива ромске лидере, мушкарце и жене, као и ромска удружења, да преиспитају праксу и уверење да је дечји брак део културног наслеђа Рома. Декларација јасно дефинише дечји брак као кршење права детета које угрожава животе и будућност девојчица и дечака, ускраћује им могућност да одлучују о свом животу, омета њихово образовање, и чини их подложним насиљу, дискриминацији и злостављању.

Испред Удружења ромских студената говорио је Ненад Владисављев, социолог,  који је изнео запажања на основу истраживања и стања на терену где је  уочено је да  су фактор чијој промени се  може дати највећи допринос традиција и прихваћене, негативне праксе. По његовом мишљењу  треба таргетирати оне особе који доносе важне одлуке и које би могле да утичу да се поједине негативне праксе у ромској заједници искорене - а то би били мушкарци Роми.

Винка Жунић, психолошкиња и активисткиња из Удружења ромских студената, представила је публикацију „Промена ставова мушкараца Рома о дечијим браковима“. Као неки од фактора који утичу на ступање у дечје бракове препознати су сиромаштво, недоступност и/или прекид образовања, традиција и друштвено прихваћене праксе, социјална искљученост, несигурност у кризним подручјима и патријархат као доминанта социјална организација живота. За сузбијање раних бракова значајни су и ромски језик и култура – о чему  је говорила Маја Јовановић, педагошка асистенткиња и наставница ромског језика која континуирано ради на едукацији ромских ученица.

Дечји бракови су повезани са раним и честим трудноћама, високим стопама морталитета и морбидитета међу мајкама, већим ризиком од појаве компликација током трудноће и порођаја, а осим тога, девојчице су под већим ризиком од сиромаштва због ограниченог приступа образовању и економским приликама. Резултате истраживања Покрајинског омбудсмана о малолетничким трудноћама и порођајима у АП Војводини представила је саветница, Светлана Нешић Бајго, док је о ризицима и последицама раних трудноћа говорила специјалиста гинекологије и акушерства у Дому здравља Нови Сад, др Јована Паунковић.

На крају скупа, формулисане су следеће препоруке:

- У законодавном оквиру земље,институционалној пракси и приликом извештавања медија термин “рани бракови” треба у потпуности заменити термином “дечји бракови”;

- Дечји бракови нису обичајно право и нису део ромске традиције – с тим у вези, потребно је радити на едукацији и сензибилизацији запослених у полицијским управама, центрима за социјални рад, тужилаштвима и судовима, у циљу њиховог подстицања на пуну примену закона у овој области и указивања на то да се гоњењем лица која су починиоци или подстичу дечје бракове не улази у сферу нарушавања ромског националног наслеђа и традиције;

- Поред оснаживања девојчица ромске националности потребан је континуиран рад и са дечацима Ромима на спречавању дечјих бракова - генерално фокус у превенцији феномена дечјих бракова треба проширити и на мушку популацију;

- Потребно је развити и акредитовати програм рада са ученицима на спречавању дечјих бракова који би био део редовног програма којег би педагошки асистенти и/ или наставници факултативне наставе на ромском језику спроводили у својим одељењима са ученицима и ученицама;

- Сигурне куће за жене жртве породичног насиља треба да развију посебан програм за девојчице које су жртве дечјих бракова;

- Изменити Породични закон и уклонити изузетке који омогућавају брак лицима млађим од 18 година и успоставити систем за праћење свих случајева који укључују дечје бракове међу етничким групама, посебно међу ромским девојчицама, у складу са препоруком Комитета за права детета;

- Креирати програме који ће бити усмерени ка смањењу социјалне дистанце.

Децји бракови 002

Децји бракови 003


Говор мрзње 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања организовао је данас, у Суботици, конференцију о говору мржње.

Учеснике скупа поздравио је Балинт Пастор, председник Скупштине града Суботице и, у име организатора, Ивана Стевановић, директорица Института за криминолошка и социолошка истраживања и Зоран Павловић, покрајински омбудсман.

Конференција је привукла пажњу медија, студената, истраживача,  припадника академске заједнице и националних савета националних мањина, а говор мржње је тематизиран из различитих перспектива – права националних мањина, вршњачког насиља, улоге независних институција, кривичне одговорности, грађанско-правне заштите, јавне и интернет комуникације, позиције бескућника, као и из перспективе младих који живе у мултикултуралним срединама.

На конференцији је представљен и зборник радова о говору мржње у коме се налазе радови двадесет аутора и ауторки.  

Конференција и зборник представљају наставак континуираног бављења Покрајинског омбудсмана проблемима од великог значаја за заштиту и унапређење људских права.

Скупом о говору мржње Покрајински омбудсман је започео серију манифестација којима ће обележити важан јубилеј - двадесет година од доношења одлуке о оснивању институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Говор мрзње 2022

Говор мрзње 2022


Покрајински омбудсман у РиђициПокрајински заштитник грађана – омбудсман  наставио је данас акцију даривања књига за децу у предшколским установама. Пакет књига и сликовница за децу која похађају вртић "Воћкице" у Риђици уручио је покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић.

Покрајински заштитник грађана реализацијом ове, као и организовањем низа сличних активности у претходном периоду, жели да укаже на значај читања детету и са дететом од најранијих дана за његов целовит развој, али и да учини читање доступнијим свој деци и тако допринесе унапређењу права детета на квалитетан развој и одрастање у стимулативном окружењу.

Покрајински заштитник грађана истиче важну улогу васпитача у првим корацима формирања дечије личности, те је посета вртићу била повод и да непосредно чује њихова мишљења, ставове, искуства и проблеме са којима се суочавају. Омбудсман је посету завршио разговором и дружењем са децом.

Уручењу књига су поред покрајинског омбудсмана проф. др Зорана Павловића присуствовале и директорка Предшколске установе "Вера Гуцуња" Александра Перовић,  Анита Стојаков, чланица Градског већа за област културе и образовања, шеф кабинета градоначелника Љиљана Мирић Маринковић и Синиша Борота, помоћник градоначелника за област урбанизма и заштите животне средине.

Омбудсман је током протеклих месеци уручио књиге за децу у вртићу "Лалице" у Стапару, вртићу "Дуга" у Шангају, вртићу "Вчиелка" у Бачком Петровцу, а књиге на поклон добила су и деца која похађају вртић у оквиру Основне школе "Хуњади Јанош" у Чантавиру.