Please select your page

Поверење у институције Суботица

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је данас, у Суботици, организовао други, од планирана четири округла стола на тему "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ" - Коме пријавити насиље? На основу свог искуства у пракси, Омбудсман уочава потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

На скупу су, поред покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића, о својим искуствима, изазовима, дилемама, идејама и уоченим проблемима у тренутној ситуацији, говорили и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Учеснике скупа је поздравио др Пастор Балинт, председник Скупштине града Суботице,  а скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.          

Након скупа у Новом Саду и Суботици, Покрајински заштитник грађана организоваће округли сто на исту тему у Сремској Митровици, након чега ће на пленарном скупу, који Омбудсман планира да организује на јесен, закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције Суботица


Поверење у институцијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао Округли сто на тему „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.           

Покрајински заштитник грађана у свом поступању током претходних година идентификовао је све већи број случајева насиља, а с друге стране, неразвијене процедуре, недовољна и неадекватна сарадња између надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) препознате су као значајан проблем у обезбеђивању благовремене и потпуне заштите од насиља, било да се ради о деци или о одраслим лицима.     

Истовремено, средства јавног информисања најчешће прекомерно, непримерено и непрофесионално извештавају о случајевима сумње на насиље, без критичког става, са све израженијим сензационализмом, чиме се крши право на достојанство, приватност и безбедност жртава и стварају услови за секундарну виктимизацију, искључиво с циљем да се задовољи знатижеља јавности и подигне тираж.

Омбудсман континуирано истиче важну улогу медија, који својим професионалним и етичким извештавањем могу значајно допринети едукацији јавности. Снажан утицај информација које медији свакодневно пласирају доприносе општем образовању деце, младих, родитеља, стручне и опште јавности, пошто их јавност најчешће безрезервно прихвата као проверене и тачне. Омбудсман перманентно указује и на потребу унапређења позитивног утицаја медија, избегавањем сензационалистичког извештавања о догађајима када је реч о жртвама насиља, посебно када су жртве деца, те пружањем адекватне заштите и подршке уз поштовање права на заштиту приватности. Право на приватност као и поштовање личног достојанства, психичког и физичког интегритета сваког појединца, не смеју бити угрожени несавесним и сензационалистичким извештавањем медија и неодговорним поступањем институција.

На основу свог искуства у пракси, Омбудсман уочава потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја,   како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

На почетку скупа, учеснике је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Своја искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене проблеме у тренутној ситуацији, на поменутом округлом столу, изнели су и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Након скупа у Новом Саду, Покрајински заштитник грађана организоваће округли сто на исту тему у Суботици, а потом и у Сремској Митровици, након чега ће на пленарном скупу, који Омбудсман планира да организује на јесен, закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције


Студенти на праксиИнституција омбудсмана је током времена еволуирала од класичног модела омбудсмана, који се бавио контролом управе ка хибридном моделу који се бави и заштитом људских права и промоцијом добре управе.

У току ове недеље прилику да се упознају са радом, организацијом и надлежностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана имаће нова група студената Правног факултета за привреду и правосуђе из Новог Сада и Суботице.

Студенте ће примити професор др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, а кроз практичну наставу ће их водити Анико Ширкова, заменица покрајинског омбудсмана.

Студенти на пракси


Права детета током пандемијеДанас, уочи обележавања Дана детета и Међународног дана родитеља, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, у сарадњи са Амбасадом Шведске у Србији, организовао је онлајн скуп „Права детета током пандемије – примери добре праксе“. Циљ овог скупа био је да се осврнемо на протеклих годину дана трајања пандемије и разговарамо о томе шта смо током овог периода уочили и научили, а посебно да укажемо на примере и даље кораке ка унапређењу праксе у заштити права детета.

У уводној речи, учесницима скупа обратили су се проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и господин Јуаким Верн, заменик шефа дипломатске мисије Шведске у Србији. Велика част нам је да смо на скупу имали прилику да разменимо искуства са госпођом Елисабет Далин, омбудсманком за права детета у Шведској. Она је указала на то да је Краљевина Шведска међу првим државама које су потписале и ратификовале Конвенцију Уједињених нација о правима детета, као и да је од 2020. године Конвенција формулисана и као Закон о правима детета у Шведској. Говорећи о правима детета током пандемије у Шведској, омбудсманка Далин указала је на то да су основне и средње школе наставиле редован рад у најбољем интересу детета, али да је у другим областима заштите права детета уочен простор и потреба за даљим унапређивањем права детета. Право детета на учешће у свим одлукама и областима које га се тичу и право детета да буде питано и да изрази своје мишљење, препознато је као право које је током пандемије недовољно испоштовано и на чијем унапређењу је потребно радити надаље.

Професор др Зоран Павловић подсетио је и на то да је на почетку проглашења пандемије Покрајински заштитник грађана – омбудсман издао саопштење у којем је указао и на то да је потребно деци обезбедити простор, прилику и дозволу да постављају питања и разговарају о својим проблемима и којим је апеловао на одрасле (родитеље, старатеље, професионалце, доносиоце одлука) да разговарају са децом, да информације и разговор с дететом прилагоде његовом узрасту, способностима и зрелости детета, јер истините и адекватне информације за децу могу бити извор сигурности и олакшати им сналажење у изазовној ситуацији.

Искуства осталих излагача скупа, представница и представника различитих институција, установа и организација цивилног друштва у области остваривања права детета на образовање, здравствену заштиту, социјалну заштиту, игру, културу у контексту пандемије,  потврдила су да су право детета на партиципацију и проактиван приступ укључивању деце у процес разматрања и доношења одлука на свим нивоима, у редовним и ванредним околностима, од непроцењивог значаја за пуно остваривање и поштовање права детета.


Студенти на практицној настави у омбудсмануУ три наврата, у току маја, студенти Правног факултета за привреду и правосуђе из Новог Сада обављаће практичну наставу у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Током дводневне наставе студенти ће имати прилику да се упознају са функционисањем институције, њеним надлежностима, организацијом, сарадњом са републичким и локалним заштитницима грађана, као и са институцијама и невладиним организацијама за заштиту људских права.

Студенте ће поздравити проф. др Зоран Павловиц, док ће заменица омбудсмана за опште послове, Анико Ширкова, у улози ментора водити студенте током практичне наставе.

Студенти на практицној настави у омбудсману

Студенти на практицној настави

Студенти на практицној настави у омбудсману

Студенти на праксиСтуденти на пракси