Please select your page

Студенти практицна наставаПокрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић примио је данас и разговарао са новом групом студената и студенткиња са Филозофског факултета новосадског универзитета и Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, који ће у наредна три дана у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обављати практичну наставу.

Упознавајући се са организацијом, надлежностима и начином рада покрајинског омбудсмана, студенти и студенткиње ће бити у прилици да теоријско знање стечено у настави употпуне примерима из праксе покрајинског омбудсмана.

Рад са студентима новосадских универзитета представља важан део активности покрајинског омбудсмана на упознавању младих људи са идејом људских права, инструментима и механизмима њихове заштите, као и напорима да се људска права унапреде и омогуће слободан и достојанствен живот сваког појединца.


Зивотна срединаИдући у сусрет Међународном дану заштите животне средине који се сваке године обележава 05.јуна, Покрајински заштитник грађана - омбудсман жели да укаже на чињеницу да је загађење животне средине изузетно велики проблем за цело човечанство, и да подстакне активност људи на очување човекове околине, те с тога и указујемо да морамо пазити на наше окружење, морамо учити најмлађе да од раног детињства науче да брину о здрављу природе, јер живимо у времену технологије и фабрика, услед којих је загађење ваздуха и воде на изузетно високом нивоу.

Важност заштите животне средине попримила је глобални карактер, па је самим тим дошло и до унапређења на идејном плану. Република Србија је у оквиру приступања Европској унији, учинила велике напоре у изради мера за заштиту животне средине, почев од државних па до локалних власти које издвајају средства за заштиту животне средине, израђују стратегије и акциони план, а који се у доброј мери и остварују. Такође, не треба занемарити ни активности бројних организација, које доприносе подизању свести грађана о важности очувања животне средине.

Универзалном декларацијом о правима човека са новим 31. чланом гласи: “Свако људско биће има право на одржавање еколошке равнотеже у својој животној средини, коју дели са свим осталим живим бићима, животињама и биљкама, чији је опстанак као јемство властитог опстанка и треба да буде осигуран”, те Покрајински заштитник грађана - омбудсман овим путем поздравља сваку акцију и позитивне кораке свих државних институција, али и сваког појединца у циљу очувања и побољшања животне средине, јер заштитом животне средине штитимо и сопствено здравље и здравље целог човечанства и будућих покољења.

За лепши свет посади један цвет

Споразум Адвокатска комора ВојводинеПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Адвокатска комора Војводине потписали су данас Споразум о сарадњи. 

У областима од заједничког интереса, сарадња ће се заснивати на принципима међусобног поверења,  уважавања и унапређења људских права, а у циљу трансфера знања и искуства, учешћа на конференцијама, семинарима, округлим столовима и другим облицима рада.

Споразумом је предвиђена и сарадња у организовању едукативних семинара за запослене у државним органима, органима АП Војводине и јединица локалне самоуправе.

Потписнице Споразума ће успоставити и сарадњу у области  издавачке делатности, размене и промоције публикација.

У име Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Адвокатске коморе Војводине Споразум о сарадњи су потписали проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман и Владимир Бељански, председник Адвокатске коморе Војводине.


Студенти на практичној наставиСтуденти Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду – Високошколске јединице у Суботици данас су на једнодневној практичној настави у институцији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман наставља да организује стручне праксе за студенте како би допринео унапређењу њиховог знања у области људских права. Нова група студената имаће прилику да се упозна са улогом омбудсмана у заштити и унапређењу људских права, начином и организацијом рада Покрајинског заштитника грађана, а посебно у областима права националних мањина, права детета, родне равноправности, истраживања и сарадње ове институције са организацијама цивилног друштва и медијима.


Конференција права детета одговорностПокрајински заштитник грађана – омбудсман јуче, 1. јуна 2022. године, на Међународни дан детета и Међународни дан родитеља, у згради Ректората Универзитета у Новом Саду, организовао је Конференцију „Одговорност у заштити права детета“. Циљ ове конференције био је да осветли теме и области права детета са идејом да се рад у овој области перманентно подиже, а праксе у раду прикажу и дају примери добре праксе. Будући да је иницијатива за доношење системског закона о правима детета током последње деценије више пута била покретана и да је била предмет јавних расправа, али да овакав закон до данас није усвојен, Покрајински омбудсман желео је на овај начин да са стручњацима, професионалцима и активистима у области права детета, разматра да ли и на који начин одређена питања и теме могу и треба да буду инкорпорирана у један такав закон, уз поштовање правних стандарда Конвенције Уједињених нација о правима детета.

У уводном обраћању, уз покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића као организатора догађаја и проректора за наставу и студенске активности проф. др Ђорђа Херцега као домаћина Конференције, учесницима и учесницама обратила се амбасадорка Краљевине Шведске Аника Бен Давид која је пренела искуства Шведске у области заштите права детета, повереница за равноправност Бранкица Јанковић, заменик председника Врховног касационог суда Биљана Синановић и директор Правосудне академије Ненад Вујић.

Конференција, на којој су разматрана питања и теме заштите деце од насиља, заштите деце из маргинализованих група, заштите права детета у неформалном образовању и заштите права детета у медијском извештавању, окупила је професионалце различитих система и цивилног друштва. Свој допринос анализи тренутног стања у погледу правне регулативе и праксе у заштити и унапређењу права детета, дали су представници и представнице Врховног касационог суда, Апелационог суда у Новом Саду, универзитетске професоре из Ниша, Београда и Новог Сада, Центра за породични смештај и усвојење, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Сигурне женске куће Центра за социјални рад Нови Сад, Педагошког друштва Војводине, Мреже организација за децу Србије, Центра за права детета, Пријатеља деце Србије, Савета за штампу, Центра за професионализацију медија и медијске писмености и Развојног центра „Фактор“. У дискусији током Конференције активно су учествовала деца, представници и представнице Градског ученичког парламента у Новом Саду и Ученичког парламента Средње медицинске школе „7.април“ у Новом Саду.

Одговорност, као кључна реч Конференције сагледавана је из различитих углова, а закључак је да смо сви одговорни да стварамо и унапређујемо услове за заштиту права и добробит сваког детета и да тек онда када сви схватимо и прихватимо личну одговорност у томе, можемо очекивати стваран свет по мери детета.

Конференција права детета одговорност