Please select your page

НАЈАВА: Промоција зборника радова “Национални савети националних мањина и култура”

Покрајински омбудсман и Завод за културу Војводине ће у уторак, 4. марта 2014.г. у 19 часова, у просторијама Завода за културу Војводине (Војводе Путника 2, Нови Сад) одржати промоцију зборника радова “Национални савети националних мањина и култура”.

О зборнику ће говорити уредници др Душко Радосављевић, Ева Вукашиновић и Мирослав Кевежди. Издавачи зборника су Завод за културу Војводине и Покрајински омбудсман АПВ.

Завод за културу Војводине се, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом, читалачкој јавности представља зборником "Национални савети националних мањина и култура" у години у којој ће се одржати трећи по реду избори за националне савете националних мањина и у којој је Уставни суд поједине одредбе Закона о националним саветима националних мањина прогласио неуставним. Четири године од доношења споменутог закона могуће је уочити на који начин су национални савети националних мањина конституисали своје културне системе, и која питања су отворена кроз њихов рад.

Уредници зборника – др Душко Радосављевић, Ева Вукашиновић и Мирослав Кевежди – у уводном делу истичу да су зборником желели да маркирају питања од виталног интереса за културни живот мањина, да, у мери у којој је то могуће, унапреде културни живот националних мањина и члановима нових националних савета понуде информације о правном и практичном миљеу у коме делују културни системи националних мањина.

У зборнику су заступљени радови петнаест аутора, чија је аналитичка пажња фокусирана на државну политику Србије, мултикултуралне аспекте Устава, политичку представљеност националних мањина, политизацију националних савета, колективна права, проблеме националних савета малобројних националних мањина, ка деловању националних савета на подручју културе, културним праксама и системима, те пракси Покрајинског омбудсмана у области заштите националних мањина. Чињеница да радове потписују аутори различитог академског, професионалног и социјалног искуства читаоца може само да радује, јер његовом интересовању нуди, ако не посве нов приступ раду националних савета, а оно барем другачију тематизацију питања о којима је у јавности већ било речи.

Иако се бави питањима којима припадници мањина придају велики значај, радови у овом зборнику могу бити интересантни свим оним актерима који се, неовисно о етничкој припадности, баве питањем културе, културних права и функционисањем културних система. У том смислу, овај зборник би могао представљати и подстицајан увод за дебату о културним политикама, њеним циљевима, институционалној инфраструктури и оствареним резултатима.

Последње најаве


Најчитаније вести


Медијски кутак