Please select your page

Вести

Потписивање споразумаПокрајинска омбудсманка Анико Мушкиња Хајнрих и декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча закључили су данас протокол о сарадњи. Протокол омогућује студентима Правног факултета да практичну наставу, у два циклуса од по десет дана, реализују уз стручну помоћ покрајинског омбудсмана.

Програм практичне наставе обухвата упознавање са надлежностима и делокругом рада Покрајинског омбудсмана, упознавање са правним оквиром поступања Омбудсмана и утврђивање евентуалних нормативних недостатака који могу бити сметња у остваривању његових надлежности, праћење поступања Омбудсмана у текућим предметима, као и анализу одабраних случајева из досадашњег рада Омбудсмана.

Опширније: Сарадња са Правним факултетом


дефаултОбележавање Међународног дана породице одражава јасан став свих чланица Уједињених нација према питању различитих облика породица, а у оквиру тога равноправности полова и права жена на равноправну могућност запошљавања и подједнаку поделу послова у родитељству. То подразумева једнака права жена и мушкараца у породици, одговорно родитељство оба партнера, заједничко доношење одлука у оквиру економског партнерства, поделу послова унутар домаћинства, заједничко доношење породичних одлука, као и поштовање одлуке оба партнера о потомству. Овај дан је прилика и да се анализирају промене које су настале у породици, али и за подизање свести јавности о различитим питањима у вези са породицом, укључујући и насиље у њој, као најраширенији вид кршења људских права, а првенствено права на слободу, физички интегритет и право на живот.

Опширније: Саопштење поводом 15. маја, Међународног дана породице


дефаултПокрајински омбудсман ће током маја и јуна ове године наставити да организује посете и разговоре са грађанима и грађанкама у локалним самоуправама у АП Војводини. Следећи пријем грађана биће уприличен у среду, 15. маја 2013. године у Општини Врбас. Грађане ће од 11.30-13.00 часова у згради локалне самоуправе (М. Тита 89) примати заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина са сарадницима.

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Опширније: Покрајински омбудсман у Врбасу


Излагање покрајинске омбудсманке у Б. ТополиИако раде у незавидним условима, без пратеће службе и јасно дефинисане позиције у погледу тога да ли су посебан орган или оргнизациона јединица општинске/градске управе, улога локалног заштитника грађана у заштити људских права је веома важна, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на међународној конференцији Значај и улога локаних омбудсмана која је, од 8 до 10 маја, одржана у Бачкој Тополи.

У свом излагању Анико Мушкиња Хајнрих је подсетила да појам заштитника грађана/омбудсмана, без обзира на ниво на коме је установљен, подразумева његову независност и самосталност, што искључује хијерархију, сваку врсту обавезне једнообразности или мешања једног органа у рад другог.

Опширније: Значај и улога локалних омбудсмана


9. мај, Дан ЕвропеОдлуком Савета Европе, донесеној у Милану 1985. године, 9. мај се обележава као Дан Европе. То је дан у коме се грађанима низом манифестација настоје приближити идеја и вредности Европе. 9 мај је, међутим, и Дан победе над фашизмом. Док Дан победе треба да нас опомене на ужас фашизма, Дан Европе треба да нас подсети да је антифашизам саставни део идентитета модерне Европе.

Подсећајући на симболичку важност 9. маја, Покрајински омбудсман жели да упозори јавност да у условима кризе, заоштрене борбе за оскудна друштвена добра, све већег јаза између богатих и сиромашних, несигурности и осећаја бесперспективности привлачност Европе почиње да бледи.

Свестан да криза смањује социјалну осетљивост на проблеме и патњу других људи, Покрајински омбудсман изражава своје чврсто уверење да огромна већина грађана Војводине у миру, једнакости, слободи, правди, људским правима, владавини права и демократији види оквир који им омогућује да, на што потпунији начин, задовоље потребе, остваре интересе, очувају и унапреде свој идентитет.

Опширније: 9. мај - Симболички важан датум