Please select your page

Vesti

NajavaU sredu, 19. februara, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovaće okrugli sto pod nazivom „Nedavanje izdržavanja i društvena solidarnost“.

Okrugli sto će biti organizovan u sali 1 Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sa počekom u 11.00 časova.

Povod održavanja skupa jeste sagledavanje ostvarivanja prava na izdržavanje i ispunjavanja ove obaveze sa građanskog i krivičnopravnog aspekta, kao i sa aspekta advokatske prakse u radu na predmetima iz ove oblasti, i na osnovu toga formulacija  preporuka za unapređenje postojećeg stanja.

Program okruglog stola možete pogledati u prilogu.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda -okrugli-sto-izdržavanje.pdf)Program okruglog stola192 kB

Predavanje COPO

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, u sredu 12. februara 2020. godine, u prostorijama Centra za osnovnu policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, u okviru edukativnog časa, održao je predavanje polaznicima i polaznicama Centra na temu ''Uloga zaštitnika građana u zaštiti ljudskih prava unutar države''. Prof. dr Zoran Pavlović upoznao je polaznike/ce sa osnovnim pojmovima o ljudskim pravima, značajem i važnošću njihovog ostvarivanja i poštovanja, kao i sa ovlašćenjima Pokrajinskog ombudsmana i načinom postupanja u cilju njihove zaštite i unapređenja.   

Edukativni časovi održavaju se tradicionalno u Centru, kako bi polaznici/e proširili i produbili svoje znanje, a ovoga puta čas su organizovali major policije Milorad Petković i major policije Dušan Stanković, šef Odseka za oblast opšte teme o radu policije. Pokrajinski ombudsman  je ovom prilikom Centru za osnovnu policijsku obuku i majoru policije Miloradu Petkoviću lično, uručio zahvalnice za izuzetan doprinos u promovisanju i unapređenju ljudskih prava.


Za novi životU okviru kampanje „Za novi život“, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa opštim bolnicama, organima i službama opština i gradova, uključujući lokalne ombudsmane, posadiće po jedno drvo u ime svakog prvog deteta koje se u novoj godini rodi u mestima u AP Vojvodini.

Suočeni sa gorućim pitanjima koja nam postavlja demografska slika naših prostora, ali i sa globalnom pretnjom od klimatskih promena koje ne biraju podneblje, danas je posebno važno raditi na afirmaciji prava deteta na očuvanje i razvoj svog identiteta, kao i na poštovanje nacionalnih vrednosti zemlje u kojoj živi, te prava na zdravu životnu sredinu. Zato puštanje i učvršćivanje korena, kao simbola svačijeg identiteta, predstavlja nužni uslov za kasnije širenje „krila“ kod naše dece i od presudnog je značaja za dalju zaštitu i unapređenje ljudskih prava.

Akcije sadnje drveta biće sprovedene 3. i 6. januara 2020. godine u Novom Sadu, Vrbasu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Vršcu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici. Medijski pokrovitelj događaja je Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“.

Plan kampanje po jedinicama lokalnih samouprava

Datum

Mesto

Vreme

3. januar 2020.

Novi Sad

10:00

Pančevo

10:00

Sremska Mitrovica

10:00

Vršac

10:00

Subotica

11:00

Sombor

12:00

Vrbas

14:30

6. januar 2020.

Zrenjanin

10:00


Lenka D. prvorođena beba u Novom Sadu, danas je dobila svoje drvo.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, u saradnji sa predstavnicima Klinike za akušerstvo i ginekologiju, zasadio je danas, ispred novosadskog porodilišta, drvo u Lenkino ime.

Sadnjom Koprivića, listopadnog drveta ispred Betanije, započela je kampanja „Za novi život“, koju će Pokrajinski ombudsman realizovati u osam vojvođanskih gradova. Pored Novog Sada, sadnja drveća će u toku današnjeg dana biti organizovana i u Vrbasu, Somboru, Subotici, Vršcu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici, a šestog januara i u Zrenjaninu.

Ovom kampanjom Pokrajinski zaštitnik građana daje svoj simbolički doprinos afirmaciji univerzalnog prava deteta na očuvanje i razvoj svog identiteta, njegove ukorenjenosti u nacionalnu kulturu, kao i prava na zdravu životnu sredinu.

Medijski pokrovitelj kampanje je Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“.

Novi Sad

Sadnja drveta u Novom SaduSremska Mitrovica

Sadnja drveta u Sremskoj Mitrovici

Pančevo

Sadnja drveta u Pančevu

Subotica:

Sadnja drveta u Subotici

Vrbas

Sadnja drveta u Vrbasu

Sombor

Sadnja drveta u Somboru

Vršac

Sadnja drveta u Vršcu

Zrenjanin

Sadnja drveta u Zrenjaninu


Međunarodni dan migranataU decembru 1990. godine, Generalna skupština UN usvojila je Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava migranata i članova njihovih porodica, da bi deset godina kasnije 18. decembar bio proglašen Međunarodnim danom migranata.

Danas se o migracijama govori na raznim stranama i često u povišenom tonu. Migracije, međutim, nisu nikakva novost, jer ljudi od davnina migriraju u potrazi na novim šansama i boljim životom. Pored želje za boljim životom, na migraciona kretanja danas utiču klimatske promene i nestabilnost u pojedinim delovima sveta.

Srbija je jedna od tačaka na migracionoj ruti. Za najveći broj migranata iz Avganistana, Pakistana, Irana i drugih zemalja Srbija je samo tranzitna stanica na putu ka zemljama u EU, veoma retko je njihova krajnja destinacija. No, pored „spoljašnjih“ migracija, Srbija se iz godine u godinu suočava, kako sa „unutrašnjim“ migracijama, tako i sa emigracionim kretanjima, jer mladi i obrazovani ljudi, pre svega, napuštaju zemlju u nameri da svoju karijeru i budućnost grade na nekom drugom mestu.

Izrazitija migraciona kretanja preko Srbije traju od 2015. godine i karakterišu ih masovnost i kratak boravak migranata na teritoriji naše države.  Za razliku od nekih država u susedstvu, Srbija je pokazala da poštuje evropske standarde  i pruža organizovanu pomoć migrantima dok se nalaze na njenoj teritoriji, kako u pogledu smeštaja i ishrane u prihvatnim centrima, tako i pogledu zdravstvenih usluga. Posebna pažnja je posvećena deci migranata i deci bez roditeljske pratnje kojima je, za vreme boravka u Srbiji, organizovano školovanje.

Unutrašnje migracije prisutne su već decenijama, sporijeg su intenziteta i ne suočavaju društvo sa naglim promenama. Pošto je reč o inertnim i dugotrajnim procesima koji, jednom ustanovljeni, teško menjaju pravac i njihove posledice su veoma složene i dalekosežne. Pojedine sredine se demografski prazne, stanovništvo stari, lokalne zajednice ekonomski nazaduju i kulturno siromaše, a pojavljuju se i problemi regionalnih dispariteta.

Mogućnosti Srbije da utiče na migraciona kretanja su veće kada je reč o „unutrašnjim“ migracijama, nego kada su u pitanju migracije koje su podstaknute ratovima u drugim delovima sveta.  U slučaju ovih drugih migracija, Srbija se pokazala kao pouzdan faktor i kooperativan saradnik evropskih partnera. Unutrašnje migracije zahtevaju diferenciranu politiku koja, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, mora biti fokusirana na dva cilja: prvi je sprečiti odlazak (mladih) ljudi iz zemlje, a drugi vratiti one koji već otišli.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman posvećuje pažnju zaštiti ljudskih prava migranata koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. Obilazeći prihvatne centre, Pokrajinski ombudsman ostvaruje uvid u ostvarivanje prava migranata, dok posetama školama ombudsman stiče saznanja o položaju dece migranata i stepenu ostvarivanja njihovih prava, o čemu redovno obaveštava javnost. 

Pored toga, saradnjom sa prominentnim institucijama, organizovanjem konferencija i naročito svojom izdavačkom delatnošću, Pokrajinski ombudsman donosiocima odluka, stručnoj i građanskoj javnosti ukazuje na svu važnost zaštite ljudskih prava migranata.

Kao institucija zadužena za zaštitu ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman će se i dalje uporno zalagati da se prava migranata efikasno štite, a postojeći institucionalni okvir za praćenje i upravljanje migracijama kontinuirano unapređuje. U tom pogledu, Pokrajinski ombudsman apeluje da se ojačaju kapaciteti institucija koje se na pokrajinskom i lokalnom nivou svakodnevno susreću sa različitim kategorijama migranata.