Please select your page

21.02.2015.

Primena kriterijuma utvrđenih u Odluci o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama Skupštine opštine Kovin i činjenica da u Odluci nije tačno određeno ko se smatra ko se smatra članovima porodice porodilje dovodi do diskriminacije nezaposlenih porodilja koje žive na selu u porodici koja poseduje poljoprivredno gazdinstvo i to po osnovu imovnog stanja i porodičnog statusa, a u odnosu na ostale nezaposlene porodilje.