Please select your page

08.08.2011

Препорука општинској управи Кикинда да сагласно потребама корисника услуга, њихових родителја и старателја Центра за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју «Наша кућа» Кикинда, и уз њихову сагласност, благовремено утврди распоред рада, почетак и завршетак радног времена, а ако се укаже потреба обезбеди континуирани рад Центра.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе