Please select your page

08.08.2011

Preporuka opštinskoj upravi Kikinda da saglasno potrebama korisnika usluga, njihovih roditelja i staratelja Centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju «Naša kuća» Kikinda, i uz njihovu saglasnost, blagovremeno utvrdi raspored rada, početak i završetak radnog vremena, a ako se ukaže potreba obezbedi kontinuirani rad Centra.