Please select your page

03.12.2014.

Odredba Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku koja se odnosi na uzrast deteta sa smetnjama u razvoju koje ostvaruje pravo na nadoknadu troškova prevoza  radi pružanja individualnih tretmana, nije u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Postupljeno u skladu sa Preporukom