Please select your page

03.12.2014.

Одредба Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику која се односи на узраст детета са сметњама у развоју које остварује право на надокнаду трошкова превоза  ради пружања индивидуалних третмана, није у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

Поступљено у складу са Препоруком

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом