Please select your page

01.04.2016.

Mišljenje upućeno Gradskoj upravi Grada Zrenjanina u vezi sa uočenim propustima u postupku faktičke eksproprijacije zemljišta.