Please select your page

01.04.2016.

Мишљење упућено Градској управи Града Зрењанина у вези са уоченим пропустима у поступку фактичке експропријације земљишта.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе