Please select your page

16.03.2016.

Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana upućenog Odeljenju za budžet, finansije i poresku administraciju opštinske uprave Bački Petrovac u vezi sa obavezom izdavanja uverenja, odnosno potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.