Please select your page

16.03.2016.

Мишљење Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана упућеног Одељењу за буџет, финансије и пореску администрацију општинске управе Бачки Петровац у вези са обавезом издавања уверења, односно потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом