Please select your page

19.08.2015.

Мишљење упућено Општинској управи општине Бачка Паланка у вези са поступањем по пријави за вршење инспекцијског надзора од стране инспектора за заштиту животне средине.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом