Please select your page

19.08.2015.

Мишљење упућено Општинској управи општине Бачка Паланка у вези са поступањем по пријави за вршење инспекцијског надзора од стране инспектора за заштиту животне средине.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе