Please select your page

30.07.2015.

Mišljenje upućeno Opštinskoj upravi Vrbas u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.