Please select your page

30.07.2015.

Мишљење упућено Општинској управи Врбас у вези са вршењем инспекцијског надзора над применом одредаба Закона о заштити од буке у животној средини.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом