Please select your page

05.08.2015.

Mišljenje koje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman upućuje JKP “Informatici” Novi Sad i JP “Direkciji za izgradnju i uređenje Grada Zrenjanina” Zrenjanin, a u vezi sa dostavljanjem uplatnica građanima za doniranje novčanih sredstava na račun Centra za pomoć i rehabilitaciju osoba sa posebnim potrebama “Kuća Svetlosti” u Beogradu.