Please select your page

05.08.2015.

Мишљење које Покрајински заштитник грађана – омбудсман упућује ЈКП “Информатици” Нови Сад и ЈП “Дирекцији за изградњу и уређење Града Зрењанина” Зрењанин, а у вези са достављањем уплатница грађанима за донирање новчаних средстава на рачун Центра за помоћ и рехабилитацију особа са посебним потребама “Кућа Светлости” у Београду.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом