Please select your page

18.03.2015.

Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada učinila je nepravilnost u radu budući da postupak naknadnog izdavanja građevinske dozvole nije vođen bez odugovlačenja.