Please select your page

18.03.2015.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада учинила је неправилност у раду будући да поступак накнадног издавања грађевинске дозволе није вођен без одуговлачења.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом