Please select your page

16.03.2015.

Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica učinila je propust u radu budući da je odugovlačila postupke po predlozima za ponavljanje pravnosnažno okončanih postupaka.