Please select your page

16.03.2015.

Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица учинила је пропуст у раду будући да је одуговлачила поступке по предлозима за понављање правноснажно окончаних поступака.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом