Please select your page

27.01.2015.

Građevinski inspektor Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Pančeva učinio je nepravilnost u radu, jer o inspekcijskom nadzoru započete izgradnje objekta nije sačinio zapisnik, niti je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja preduzeo mere u okviru svojih ovlašćenja.