Please select your page

19.01.2015.

Poreska uprava Filijala Novi Sad 2 učinila je nepravilnost u radu, jer rešenje po zahtevu podnosioca pritužbe za povraćaj više plaćenih sredstava na ime republičke administrativne takse nije donela u roku 15 dana od dana prijema zahteva, propisanom članom 10 stav 3 Zakona o poreskom postupku o poreskoj administraciji.