Please select your page

19.01.2015.

Пореска управа Филијала Нови Сад 2 учинила је неправилност у раду, јер решење по захтеву подносиоца притужбе за повраћај више плаћених средстава на име републичке административне таксе није донела у року 15 дана од дана пријема захтева, прописаном чланом 10 став 3 Закона о пореском поступку о пореској администрацији.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом