Please select your page

12.01.2015.

Preporuka upućena Načelniku opštinske uprave opštine Stara Pazova u vezi sa potrebom da se u najkraćem roku isprave nepravilnosti u radu opštinskih organa uprave u upravnim postupcima  izdavanja privremene građevinske dozvole i saglasnosti na studiju  o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.