Please select your page

12.01.2015.

Препорука упућена Начелнику општинске управе општине Стара Пазова у вези са потребом да се у најкраћем року исправе неправилности у раду општинских органа управе у управним поступцима  издавања привремене грађевинске дозволе и сагласности на студију  о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом