Please select your page

14.01.2015.

Preporuka upućena Odeljenju za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac u vezi sa postupkom izdavanja javne isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.