Please select your page

14.01.2015.

Препорука упућена Одељењу за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе Вршац у вези са поступком издавања јавне исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом