Please select your page

23.10.2014.

Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијске послове учинио је пропуст у раду, јер није извршио инспекцијски надзор у вези са извођењем радова на изградњи прикључка на водоводну мрежу од стране ЈКП ''Водовод и канализација'', иако је имао сазнања да за извођење ових радова није прибављено решење у складу са чланом 145 Закона о планирању и изградњи.

 Није поступљено у складу са Препоруком

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе