Please select your page

23.10.2014.

Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijske poslove učinio je propust u radu, jer nije izvršio inspekcijski nadzor u vezi sa izvođenjem radova na izgradnji priključka na vodovodnu mrežu od strane JKP ''Vodovod i kanalizacija'', iako je imao saznanja da za izvođenje ovih radova nije pribavljeno rešenje u skladu sa članom 145 Zakona o planiranju i izgradnji.

 Nije postupljeno u skladu sa Preporukom