Delimično postupljeno u skladu sa Preporukom ..." /> Delimično postupljeno u skladu sa Preporukom ..." /> 09.09.2014. - Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman
Please select your page

09.09.2014.

Preporuka Građevinskoj inspekciji opštine Alibunar da u najkraćem roku donese zaključke o izvršenju rešenja od novembra 2013. godine i da donese rešenja o uklanjanju objekata čije je građenje završeno bez građevinske dozvole.

Delimično postupljeno u skladu sa Preporukom