Please select your page

Na osnovu člana 17 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bavi se zamenik/ca Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti su sledeća:


 • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na ravnopravnost polova i diskriminaciju po rodnoj osnovi,
 • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o tome,
 • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja ravnopravnosti polova u različitim oblastima društvenog zivota, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
 • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju u oblasti ravnopravnosti polova,
 • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
 • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja prava građana/ki po osnovu roda;
 • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i načinima zaštite građnaa/ki od diskriminacije po osnovu roda,
 • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

 Sva ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana za rodnu ravnopravnost pogledajte u Odluci.


Na osnovu člana 17 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bave se dva zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u oblasti opštih nadležnosti su sledeća:


 • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na oblast ljudskih prava,
 • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o ljudskim pravima,
 • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja ljudskih prava u različitim oblastima društvenog zivota, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
 • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju ljudskih prava,
 • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
 • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja ljudskih prava,
 • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju ljudskih prava i načinima njihove zaštite,
 • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju ljudskih prava u oblasti opštih nadležnosti. 

 Sva ovlašćenja zamenika/ca Pokrajinskog ombudsmana u oblasti opštih nadležosti pogledajte u Odluci.


Na osnovu člana 15 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bavi se zamenik/ca Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti su sledeća:


 • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na kršenje prava nacionalnih manjina,
 • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o tome,
 • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u različitim oblastima društvenog života, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
 • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju prava nacionalnih manjina,
 • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
 • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja prava nacionalnih manjina;
 • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i načinima njihove zaštite,
 • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju prava nacionalnih manjina.


 Sva ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina pogledajte u Odluci.


Na osnovu člana 16 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bavi se zamenik/ca Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti su sledeća:


 • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na kršenje prava deteta,
 • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o tome,
 • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja prava deteta u različitim oblastima društvenog zivota, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
 • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju prava deteta,
 • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
 • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja prava deteta;
 • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju prava deteta i načinima njihove zaštite,
 • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju prava deteta.


 Sva ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta pogledajte u Odluci.