Please select your page

Истраживања

Експлоатација деце на интернету

експлоатација насловнаИзвештај који је пред Вама садржи резултате истраживања „Експлоатација деце на интернету” спроведеног у оквиру пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Експлоатација деце на интернету”, а који се бави феноменом експлоатације деце путем информационих и комуникационих технологија (ИКТ), нарочито путем рачунара и мобилних телефона, односно интернета.

Уз податке о томе на који начин институције и други надлежни органи управе, агенције и установе у Републици Србији, односно АП Војводини које се баве децом приступају питању експлоатације деце путем (ИКТ), извештај садржи и мишљења и ставове деце и родитеља из војвођанских основних и средњих школа о овој друштвеној појави, као и стручњака из институција, установа и организација цивилног друштва (ОЦД) који се баве децом у области образовања, социјалне и здравствене заштите и безбедности.

Посебан део извештаја чине подаци добијени од провајдера услуга интернета и мобилне телефоније у Републици Србији, као и анализа медијских написа о експлоатацији деце путем ИКТ објављеним у медијима у Србији током 2012. године. На крају извештаја наведени су закључци и препоруке институције Покрајинског омбудсмана у вези са корацима које би релевантни друштвени актери – институције, установе и организације – требало да предузму у оквиру својих овлашћења и надлежности у циљу сузбијања и превенције појаве експлоатације деце путем ИКТ у АП Војводини и Републици Србији.


Последња истраживања