Please select your page

Истраживања

Четири године националних савета националних мањина

4ГНС 2014 ЦО

Покрајински заштитник грађана - омбудсман током јуна и јула 2014. године спровео је истраживање примене Закона о националним саветима националних мањина.

Циљ истраживања је да се анализом добијених података сачини ретроспектива примене Закона у пракси од стране националних савета у једном, пуном мандату, те се идентификују проблеми у примени Закона који постоје у пракси. Уједно, намера је била и да се сазна мишљење националних савета о томе у ком правцу сматрају да треба да се врше измене и допуне Закона с аспекта овлашћења националних савета националних мањина.

У циљу прикупљања података конструисан је упитник на основу Закона о националним саветима националних мањина који је послат на адресу 19 националних савета националних мањина изабраних на изборима 2010. године, након доношења Закона о националним саветима националних мањина.

Узорак за сачињавање извештаја чини 15 националних савета националних мањина који су доставили попуњене упитнике: бугарски, буњевачки, влашки, египатски, мађарски, македонски, немачки, румунски, русински, словачки, албански, хрватски, украјински, грчки и чешки.

На основу прикупљених информација закључује се да су национални савети били најактивнији у вршењу овлашћења која имају у области образовања, службене употребе језика и писма и културе. Најмање активности националних савета је забележено при вршењу овлашћења у области обавештавања. Постоји одређени корпус законских овлашћења која су користили сви национални савети, али исто тако је приметно да постоје и овлашћења која ниједан савет није вршио. Уочљиво је и да су национални савети у коришћењу својих овлашћења из Закона били најактивнију у периоду непосредно по његовом доношењу, односно у прве две године од ступања Закона на снагу.

Последња истраживања