Please select your page

Međunarodni dan Roma

Svetski dan RomaMeđunarodni dan Roma obeležava se od 1990. godine, a ustanovljen je sa ciljem da se pažnja javnosti usmeri na položaj pripadnika romske nacionalne manjine  s jedne strane, a s druge da se državni organi podstaknu na efikasnije i promptnije rešavanje problema sa kojima su pripadnici ove manjine svakodnevno suočeni.

Danas se može reći da su državni organi napravili značajan iskorak u zakonodavnom, odnosno normativnom okviru za poboljšanje položaja Roma. Međutim, i dalje je sveprisutna socijalna distanca što negativno utiče na položaj Roma u našem društvu i to je nešto na čemu svi, državi organi, organizacije civilnog društva, istaknuti pojedinci i svi građani, u narednom periodu treba da radimo. Romska zajednica je u prethodnim godinama iznedrila je brojne vrhunske pojedince koji su društveno angažovani i sposobni da budu nosioci promena, a na celom društvu je da im u tome pomognemo.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman svojim radom doprinosi poboljšanju položaja Roma   kroz postupanje po pritužbama, sprovođenjem istraživanja kojima se dobija realna slika o nivou ostvarivanja određenih prava u praksi, te aktivnom saradnjom sa romskim organizacijama civilnog društva kroz koju promovišemo i podižemo svest o pravima nacionalnih manjina pa tako i Roma, a ujedno i edukujemo o mehanizmima za zaštitu prava i sloboda koja im pripadaju.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak