Please select your page

01. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba

Dan starijih osobaStarije osobe širom sveta obeležavaju 01. oktobar kao svoj dan, budući da je isti, sada već daleke 1990. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija utvrđen kao Međunarodni dan starijih osoba.

Svedoci smo da je od 2020. godine položaj starijih osoba usled zabrane kretanja, a potom i raznih drugih mera prevencije koje se preporučuju u borbi protiv korona virusa, znatno otežan. Potrebni su napori celokupnog društva kako populacija starih ne bi bila isključena iz aktivnog socijalno-društvenog života, a posebno da ne bi bila izložena nasilju.

Ističemo da je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman,  u saradnji sa organima i institucijama koji se bave problemom nasilja, svoje aktivnosti u 2022. godini fokusirao upravo na nasilje nad starijim osobama. U tom cilju, realizovano je više poseta Gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine kada su ujedno i održana predavanja na temu nasilja nad starijim osobama. U planu je da se u narednom periodu nastavi sa posetama Gerontološkim centrima.

Starije osobe su ranjiva kategorija lica kojoj je potrebna podrška, ne samo zdravstvena i materijalna, već i ona koja je, možda, najbitnija, ali je potcenjena - ljudska pažnja. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva sve aktere, kako građane, tako i stručne ustanove i društvene institucije da, u granicama svojih mogućnosti i kompetencija, učine sve kako bi se život starijih osoba poboljšao i unapredio, njihovo dostojanstvo poštovalo, a njihova ljudska prava efikasno zaštitila.

Ponekad je za to dovoljna samo obična ljudska reč.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak