Please select your page

01. октобар, Међународни дан старијих особа

Дан старијих особаСтарије особе широм света обележавају 01. октобар као свој дан, будући да је исти, сада већ далеке 1990. године од стране Генералне скупштине Уједињених нација утврђен као Међународни дан старијих особа.

Сведоци смо да је од 2020. године положај старијих особа услед забране кретања, а потом и разних других мера превенције које се препоручују у борби против корона вируса, знатно отежан. Потребни су напори целокупног друштва како популација старих не би била искључена из активног социјално-друштвеног живота, а посебно да не би била изложена насиљу.

Истичемо да је Покрајински заштитник грађана – омбудсман,  у сарадњи са органима и институцијама који се баве проблемом насиља, своје активности у 2022. години фокусирао управо на насиље над старијим особама. У том циљу, реализовано је више посета Геронтолошким центрима на територији АП Војводине када су уједно и одржана предавања на тему насиља над старијим особама. У плану је да се у наредном периоду настави са посетама Геронтолошким центрима.

Старије особе су рањива категорија лица којој је потребна подршка, не само здравствена и материјална, већ и она која је, можда, најбитнија, али је потцењена - људска пажња. Покрајински заштитник грађана – омбудсман позива све актере, како грађане, тако и стручне установе и друштвене институције да, у границама својих могућности и компетенција, учине све како би се живот старијих особа побољшао и унапредио, њихово достојанство поштовало, а њихова људска права ефикасно заштитила.

Понекад је за то довољна само обична људска реч.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак