Please select your page

Saopštenje povodom 15. septembra, Međunarodnog dana demokratije

Međunarodni dan demokratije

Podstičimo solidarnost sa najugroženijima

Ujedinjene nacije su 2007. godine ustanovile 15. septembar za Međunarodni dan demokratije koji od 2008. godine po preporuci UN obeležavaju sve članice kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Tada je, kako je navedeno, potvrđen stav da je "demokratija univerzalna vrednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života".

Pokrajinski zaštitnik građana–ombudsman svoje opredeljenje za demokratiju svakodnevno ispoljava kroz svoj rad na jačanju demokratskih institucija, podstičući društvenu solidarnost sa najugroženijima, a iznad svega širenje poverenja u slobodno i pravedno društvo. U ovaj proces treba da se uključe i sami građani, tako što će iskoristiti svoje pravo i obraćanjem nezavisnim institucijama, među njima i zaštitniku građana, ukazivati na mogućnosti ostvarivanja demokratskih prava i sloboda u okvirima pravne države i nadležnih institucija.

Borba za demokratiju podrazumeva težnju za stvaranjem društva jednakih građana i građanki u kojem se poštuje ravnopravno dostojanstvo svih, prihvataju različitosti, razvija međusobni dijalog, ostvaruju se i unapređuju ljudska prava. Na izgradnji demokratskog društva zajedno rade kako organi javne vlasti i nezavisne institucije, tako i građani koji svojim obraćanjima navedenim institucijama participiraju i utiču na izgradnju demokratski orjentisanog društva.

Demokratija i u današnje vreme predstavlja često još uvek ideal. Institucije države, pre svega one koje se bave zaštitom ljudskih prava, nikada se ne smeju odreći ideja i vrednosti demokratije, već neprekidno treba da rade na razvijanju demokratskih principa. Slobodno izražavanje volje građana i jednakost jeste ono čemu treba da stremimo svi zajedno. Smisao postojanja i rada nije u pasivnom čekanju da se uslovi stvore ili sami promene, već u energičnoj i beskompromisnoj borbi za jačanje demokratskih procesa, kao i za stvaranje i očuvanje slobode, prava i jednakosti.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak