Please select your page

Саопштење поводом 15. септембра, Међународног дана демократије

Међународни дан демократије

Подстичимо солидарност са најугроженијима

Уједињене нације су 2007. године установиле 15. септембар за Међународни дан демократије који од 2008. године по препоруци УН обележавају све чланице као дан борбе за остварење демократских идеала. Тада је, како је наведено, потврђен став да је "демократија универзална вредност, заснована на слободној вољи народа да одреде свој политички, економски, културни и друштвени систем и у потпуности учествују у свим аспектима живота".

Покрајински заштитник грађана–омбудсман своје опредељење за демократију свакодневно испољава кроз свој рад на јачању демократских институција, подстичући друштвену солидарност са најугроженијима, а изнад свега ширење поверења у слободно и праведно друштво. У овај процес треба да се укључе и сами грађани, тако што ће искористити своје право и обраћањем независним институцијама, међу њима и заштитнику грађана, указивати на могућности остваривања демократских права и слобода у оквирима правне државе и надлежних институција.

Борба за демократију подразумева тежњу за стварањем друштва једнаких грађана и грађанки у којем се поштује равноправно достојанство свих, прихватају различитости, развија међусобни дијалог, остварују се и унапређују људска права. На изградњи демократског друштва заједно раде како органи јавне власти и независне институције, тако и грађани који својим обраћањима наведеним институцијама партиципирају и утичу на изградњу демократски орјентисаног друштва.

Демократија и у данашње време представља често још увек идеал. Институције државе, пре свега оне које се баве заштитом људских права, никада се не смеју одрећи идеја и вредности демократије, већ непрекидно треба да раде на развијању демократских принципа. Слободно изражавање воље грађана и једнакост јесте оно чему треба да стремимо сви заједно. Смисао постојања и рада није у пасивном чекању да се услови створе или сами промене, већ у енергичној и бескомпромисној борби за јачање демократских процеса, као и за стварање и очување слободе, права и једнакости.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак