Please select your page

28.08.13 St Moravica Otthon 005Poslednja poseta Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Domu za lica ometena u razvoju „Othon” u Staroj Moravici pokazala je da se smrtnost korisnika i korisnica tokom poslednjih godina povećala. Pojedini korisnici u izolaciji borave još od 2011. godine, bez izgleda ili jasne namere nadležnih da se njihova situacija u dogledno vreme promeni. 

Korisnici Doma uglavnom su osobe koje nemaju porodicu ili se porodica o njima iz nekog razloga ne stara. Povod poslednje posete zamenika pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana  Stevana Arambašića „Othonu” bilo je sticanje uvida u trenutno zdravstveno stanje korisnika M. T. koji se od 2011. godine nalazi u trajnoj izolaciji i u vezi sa kojim je u toku postupak lišenja poslovne sposobnosti. Ovaj korisnik praktično već petu godinu živi potpuno izolovan u nehumanim uslovima, u sobi bez tekuće vode i sanitarnog čvora na čijim vratima i prozorima su rešetke. Uprkos preporukama da sa M. T. treba raditi timski i intenzivno kako bi se socijalizovao i vratio u kolektiv, u Domu tvrde da individualne aktivnosti sa njim nije bilo moguće realizovati usled nedovoljnog broja zaposlenih. S obzirom na dužinu perioda provedenog u izolaciji i njegovo trenutno psihičko stanje, rukovodstvo Doma jedinim rešenjem u cilju adekvatnog lečenja i zaštite ovog korisnika vidi njegov premeštaj u drugu ustanovu, odnosno bolnicu.

Opširnije...


fb square safer internet daySutra, 10. februara, obeležava se Dan bezbednog interneta pod sloganom „Stvorimo bolji internet zajedno“. Situacija u oblasti zaštite dece od nasilja na internetu u Srbiji je i dalje veoma nepovoljna, jer je broj slučajeva nasilja na internetu u konstantnom porastu, posebno među najmlađom grupom korisnika interneta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da je 2013. godine, u okviru regionalnog projekta uz podršku organizacije Save the Children International, sproveo istraživanje pod nazivom „Eksploatacija dece na internetu“. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da nijedan pravni akt, odnosno strateški dokument na nacionalnom nivou ne prepoznaje niti definiše eksploataciju dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kao poseban vid zlostavljanja, nasilja i/ili zloupotrebe dece. Nadležni izvršni organi ovoj temi pristupaju prvenstveno sa kriminološkog aspekta, te su u postupanju u vezi sa ovim problemom više usmereni na kažnjavanje počinilaca krivičnog dela eksploatacije dece koji su pri tome koristili i IKT i suzbijanje ove pojave nakon što se ona već dogodila, nego na njenu prevenciju putem informisanja dece i odraslih i edukacija o pravilnom korišćenju IKT i odgovarajućoj preventivnoj zaštiti.

Opširnije...


saopstenje rivTvrdnja o navodnoj izjavi zamenice pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Eve Vukašinović objavljena u jučerašnjem tekstu na portalu na mađarskom jeziku „Vajdašag ma” koji izveštava o konferenciji za štampu DZVM-a, a koji je danas kao izvor poslužio i za tekst na portalu 021, nije istinita.  U tekstu se potpuno neosnovano tvrdi da je zamenica ombudsmana navodno izjavila, odnosno skrenula pažnju na to da Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine koristi budžetska sredstva bez formalnog i pravnog osnova.

Zamenica Vukašinović je 22. januara 2015. godine započela sa posetama nacionalnim savetima nacionalnih manjina čiji pripadnici žive na teritoriji AP Vojvodine. Istog dana je posetila Nacionalne savete rumunske i slovačke nacionalne manjine, a o čemu su informisani i mediji i javnost.  U zvaničnom tekstu institucije o ovom događaju navodi se da „ključni problemi sa kojima se nacionalni saveti susreću u svom radu proizlaze iz činjenice da oni nisu prepoznati u drugim zakonima koji se neposredno ili posredno tiču ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina. Nacionalni saveti formalnopravno nisu ni državne institucije, ni organi uprave, ni udruženja građana, a vrše javna ovlašćenja i korisnici su budžetskih sredstava. Sa tim u vezi nameće se pitanje planiranja i sprovođenja aktivnosti nacionalnih saveta budući da se sredstva iz budžeta isplaćuju neredovno i sa zakašnjenjem.”

Opširnije...


saopstenje riv

Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana  ukazuje na činjenicu da u Gradu Novom Sadu postoje brojni napušteni građevinski objekti čije privođenje nameni nije moguće zbog dugotrajnih postupaka u vezi sa nerešenim imovinsko pravnim odnosima. Zbog lošeg stanja u kom se nalaze, ovi objekti predstavljaju opasnost po zdravlje i život građana.

Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu se 26. januara 2015. godine u ime Skupštine stanara nekoliko zgrada u Ulici Alekse Šantića obratio I. B. iz Novog Sada. Stanari se žale na to da su im ljudska prava ugrožena zbog toga što stanuju u blizini napuštenog i nebezbednog stambeno-poslovnog objekta. Objekat o kome je reč izgrađen je 1993. godine, ali ni do danas nije useljen, niti je u međuvremenu održavan. Osim što sa njega otpadaju delovi fasade i time narušavaju bezbednost građana, ovaj objekat se koristi i kao javni toalet, usled čega dolazi do izlivanja otpadnih sadržaja na javnu površinu. U objektu se nakupila i znatna količina smeća, praktično mala deponija, sa koje se šire neprijatni mirisi, a koja predstavlja i mogući izvor zaraze. Oko objekta se nalaze otvoreni, nezaštićeni šahtovi koji predstavljaju opasnost za sve prolaznike, a naročito za decu koja pohađaju registrovanu predškolsku ustanovu u njegovoj neposrednoj blizini.

Opširnije...


saopstenje riv

Povodom medijskih napisa da je u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, prilikom obeležavanja Bogajavljenja, u prisustvu pojedinih gradskih funkcionera, osveštana voda gradskog vodovoda, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman smatra svojom obavezom da reaguje i upozori na neprimereno ponašanje uprave preduzeća.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da je Republika Srbija Ustavom definisana kao svetovna država u kojoj su država i crkve odvojene, te da je ovakvo ponašanje JKP „Vodovod i kanalizacija“ u suprotnosti sa jednim od osnovnih načela Ustava.

Neprimereno je da  javno preduzeće, kao vršilac javnih ovlašćenja, obeležava verske praznike i time dovodi u pitanje ustavne principe.  

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak