Please select your page

4ГНС 2014 ЦОПокрајински заштитник грађана – омбудсман 2014. године реализовао је и треће истраживање о примени Закона о националним саветима националних мањина и о раду и функционисању ових тела, након истраживања спроведеног 2011. године. Публикација настала на основу ових истраживања под називом „Четири године националних савета националних мањина“ чини јединствену идентификацију и анализу проблема у примени Закона који постоје у пракси, са прикупљеним мишљењима националних савета о томе у ком правцу сматрају да треба да се врше измене и допуне Закона с аспекта овлашћења националних савета националних мањина.

Опширније...


ЕДЛЛого1-Цроппед-714x335Сутра, 26. септембра, обележава се Европски дан језика, у којем се посебна пажња посвећује неговању и одржавању језичке разноликости, значају учења језика, посебно у сврху повећања вишејезичности и интеркултуралног разумевања.

Војводина је, етнички и језички гледано, јединствени регион у нашој земљи и Европи. У њој се говори велики број језика, у службеној употреби је више језика, покрајински јавни сервис емитује програм на десет језика. Поред тога, језици који се говоре на територији Војводине негују се у настави од најранијих узраста, као и путем активности бројних културних удружења.

Опширније...


Овогодишњи, шести по реду, Међународни дан демократије грађани Србије дочекују у суморном расположењу да демократија, судећи према налазима Цесидовог мартовског истраживања, још увек није Србију одабрала за своју коначну дестинацију.

Све оно на чему демократски поредак заснива своју легитимност - прецизна формална правила, ефикасна заштита људских права, неподмитљив, стручан и професионалан управни апарат, независни медији, снажно цивилно друштво и одговорна политичка елита, способна да ресурсе којима располаже користи на развојно продуктиван начин, а властиту легитимност заснива на успешној реализацији задатих циљева изложено је снажној ерозији.

Системска корупција говори да се формална правила масовно и континуирано изигравају. Неразумно дуги рок потребан за судску заштиту људских права подрива поверење у судове. Запошљавање армије страначких присталица није ни мало унапредило професионалност управног апарата. Одступање појединих медија од стандарда професије довело је до појаве одметничког новинарства. Цивилно друштво, зависно од међународних финансијера, потпуно је имобилисано, а неспособност сваке до сада владајуће елите да испуни дата обећања истањило је поверење у политичке актере и политичке институције.

Када, уз претходно речено, имамо у виду да у Србији сваки четврти становник живи на ивици сиромаштва, да расте број незапослених и да је јаз између богатих и сиромашних све дубљи, онда и не изненађује чињеница да подршка демократији опада. Не само то - у очима све већег броја транзицијских губитника демократија се поистовећује са партитократијом, корупцијом, клијентелизмом и пљачкашком приватизацијом.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је свестан да демократија не може да опстане ако не ужива подршку грађана. Та ће подршка бити већа уколико је управљачка елита способнија да интересе и захтеве грађана преведе у оперативне политике и обезбеди економски успон, већу запосленост, шире слободе, већу сигурност, виши животни стандард. У супротном, сваки ће идући Међународни дан демократије у Србији пратити резигниране констатације да је демократија све даља, а присталица демократије све мање.


кодекс насловнаУпркос томе што у годишњим извештајима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана најмање притужби има на органе управе АП Војводине и што две трећине запослених у покрајинској администрацији тврди да су упознати са Кодексом понашања у покрајинским органима, резултати анкете ове институције о његовој примени и поштовању, између осталог, указују и на то да у њиховом раду има простора за поједностављивање процедура и ефикасније поступање. Покрајински заштитник грађана - омбудсман је стога Извештај о резултатима ове анкете са препорукама упутио на адресе свих покрајинских органа управе, организација и установа.

Судећи према одговорима 130 запослених, постављених и изабраних лица из 32 покрајинска органа, организације и установе, укупна оцена рада покрајинске администрације је четворка. Три четвртине испитаника тврди да су упознати са Кодексом, док једна четвртина тврди да са њим није у потпуности упозната. На скали од један до пет, четворком су оцењени и неки од кључних аспеката рада покрајинских органа управе у односу на одредбе овог Кодекса. Половина испитаника четворком оцењује поштовање његових правила, квалитет рада својих колегиница и колега у покрајинским органима, као и целисходност и ефикасности поступања ових органа.

Опширније...


YоутхИнфограпхицс МенталХеалтх Ф цопy-1Овогодишњи Међународни дан младих посвећен је њиховом менталном здрављу и обележава се под слоганом „Ментално здравље је важно“. Млади у АП Војводини и Републици Србији већ деценијама одрастају под утицајем бројних неповољних друштвених околности. Упркос томе, Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману млади се још увек ретко обраћају како би се информисали о својим правима или затражили њихову заштиту.

Млади са сметњама у развоју и психичким обољењима у још су тежем положају. Штавише: чак и психолошки проблеми понекад су довољни да млади од стране вршњака, па и шире заједнице, буду дискриминисани и избегавани. Страх од тога да ће бити негативно обележени свакако је један од главних разлога зашто се већина младих устручава да затражи савет или помоћ чак и у институцијама у којима је она лако доступна, попут институције заштитника грађана. Међутим, уз неповољне друштвене околности и услове живота, апатији младих по питању активног односа према остваривању сопствених права доприносе и недоречености у оквиру институционалних система који пружају услуге и младима са психолошким проблемима, сметњама у развоју и психичким обољењима.

Опширније...


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак