Please select your page

Одржан радни састанак "У сусрет доношењу нових медијских закона"

Радни састанак У сарадњи са Координацијом националних савета националних мањина, Канцеларија за људска и мањинска права организовала је, у петак, 25. априла, радни састанак под називом "У сусрет доношењу нових медијских закона". Састанак је организован са циљем да се укаже на проблеме у области информисања и понуде решења проблема, пре него што нацрти медијских закона уђу у скупштинску процедуру.

Представници националних савета, Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, били су сагласни у оцени да нам нови медијски закони нису потребни због Европске уније, него због остваривања виталних интереса националних мањина, пре свега истинитог, правовременог и објективног информисања. Учесници скупа су изразили забринутост у погледу приватизације медија, јер она, по речима Еве Вукашиновић, заменице Покрајинског омбудсмана задужене за заштиту права националних мањина, води нестанку медија на мањинским језицима.

Оријентација на тржиште крије у себи низ неповољних могућности, а на једну од њих у више је наврата указано и на овом, као и на неким претходним скуповима. Наиме, ради се о томе да мањински медији, осим информативне, имају и ширу, културну функцију, што би законодавац, по мишљењу учесника, морао имати у виду, ако не жели да се, услед притиска комерцијалних интереса, медијски садржаји сведу само на „танцуј, танцуј, викруцај“. Захтев да се мањински медији, нарочито они са вишедеценијском традицијом излажења, изузму из процеса приватизације, поновљен је и на овом састанку, као и упозорење да приватизација не гарантује ни независност медија, ни њихову објективност.

Неки учесници у расправи су изразили бојазан да нацрт закона не гарантује опстанак вишејезичних електронских медија, да води редукцији како достигнутог нивоа права мањина, тако и надлежности националних савета у области информисања. У расправи није заобиђен ни РТС. Учесници скупа сматрају да РТС у свом програму треба да обезбеди и информисање на језицима мањина, али и потпуније информисање о мањинама, као и да је неприхватљиво да се у исту раван стављају медији који на српском језику информишу о мањинама и медији који информативну делатност обављају на неком од мањинских језика. Од законодавца је затражено да се у будућем закону о јавном информисању нађе посебно поглавље о информисању мањина, да се у закон унесе одредба којом се од јединице локалне самоуправе, покрајине и републике захтева да прецизно дефинишу проценат средстава које ће издвајати за финансирање мањинских медија. Поред ових, поједини учесници су предлагали да се унапред резервишу фреквенције за програме на мањинским језицима, као и да министарства културе и финансија врше ефикаснију контролу утрошка средстава, нарочито када је реч о пројектном финансирању.