Please select your page

Састанак о образовању за мир

дефаултПредставнице Покрајинског омбудсмана учествовале су на састанку регионалне саветодавне групе за Глобално партнерство за превенцију оружаних сукоба (ГППАЦ) за Западни Балкан на којем су представљене једногодишње активности у Србији и Црној Гори. Реч је о активностима у области образовања за мир и увођења садржаја мировног образовања у постојеће школске програме, као и активностима у области медијације и примене Резолуције УН 1325 „Жене, мир, безбедност“.

На састанку су представљене досадашње активности групе у припреми програма „Образовање за мир – дијалогом до решења” који је у Србији акредитовао Завод за унапређење образовања и васпитања.

Предочени су и резултати групе у области медијације, тачније искуства у примени дијалога и медијације у локалној самоуправи, а такође је дат кратак преглед глобалних и регионалних постигнућа у примени Резолуције УН 1325, као и оквирни план ГППАЦ активности на Западном Балкану у периоду 2013-2014. године у наведеним областима.Заменица за равноправност полова Даница Тодоров укратко је представила активности Покрајинског омбудсмана у овим областима, указала на настојања да обнови контакте са учесницима обуке за примену медијације у оквиру програма „Омбудсман као медијатор“ у партнерству са Нансен дијалог центром и уз подршку Владе Краљевине Норвешке. Институција ће настојати да обезбеди освежавање знања из медијације за ову групу и успостављање мреже медијатора у Војводини. Уз то, Покрајински омбудсман је у Општини Темерин покренуо разговоре о подршци спровођењу обуке за вршњачке медијаторе. У Средњој школи „Лукијан Мушицки“ у партнерству са немачком агенцијом за техничку сарадњу ГИЗ одржана је презентација вршњачке медијације и „форум театар“ која промовише образовање ромских девојчица. Покрајинским секретаријатима за образовање, за спорт и омладину и за културу је предложено да подрже програм едукације вршњачких медијатора на територији АП Војводине.

Заменица за равноправност полова је учеснице регионалне саветодавне групе ГППАЦ обавестила о томе да институција Покрајинског омбудсмана спроводи пројекат под називом „Експлоатација деце на интернету – превенција експлоатације деце у југоисточној Европи”, да учествује у активностима на примени Резолуције 1325, пре свега кроз промоцију целовитог приступа заштити жена од насиља у породици у оквиру мреже „Живот без насиља” и повезивање свих институција у борби против насиља над женама и његовог посматрања као безбедносног питања у свакој заједници. Заменица Тодоров захвалила се на позиву Покрајинском омбудсману да учествује у раду регионалне саветодавне групе за Глобално партнерство за превенцију оружаних сукоба (ГППАЦ).