Please select your page

Eva Vukašinović sa studentima Odseka za medijske studije

Foto: arhivaPokrajinski ombudsman je važan organ u zaštiti ljudskih prava, a slobodna i kritička javnost je njegov prirodni saveznik, izjavila je Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, u predavanju studentima treće godine Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Govoreći o istorijatu institucije i njenim nadležnostima, Vukašinović je sa nekoliko upečatljivih primera ilustrovala rad ombudsmana. Pored toga, iznela je i primedbe na rad novinara i medija. Problemu ćirilice se, po njenom mišljenju, posvetilo previše pažnje, dok su neki drugi slučajevi, važni sa stanovišta pravne jednakosti, bili zanemareni i nisu privukli toliku medijsku pažnju.

Od novinara se, naglasila je Vukašinović, očekuje da poštuju novinarsku etiku, da pokažu više profesionalizma, a manje senzacionalizma. Izveštavanje u senzacionalističkom duhu proizvodi negativne posledice i doprinosi, kako pojavi ekstremističkih organizacija, tako i povlačenju i zatvaranju manjinskih zajednica. Od novinara se, takođe, očekuje da provere činjenice, da razlikuju organe o čijem radu pišu i verno prenose dobijene izjave.

Današnje predavanje Eve Vukašinović je održano u okviru izbornog predmeta Izveštavanje o drugom i prisustvovalo mu je oko 20 studenata.